SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

CERTYFIKACJA IREB NA POZIOMIE EKSPERT

WSTECZ

Dobra wiadomość dla wszystkich osób zainteresowanych certyfikacją na poziomie ekspert!

Do tej pory program IREB obejmował poziom podstawowy, moduły zaawansowane oraz rozszerzenie Agile. W dniu dzisiejszym (23.11.2017) władze IREB ogłosiły start certyfikacji na poziomie ekspert.

Aby ubiegać się o certyfikat poświadczający umiejętności w obszarze Inżynierii Wymagań na poziomie ekspeckim, kandydat musi spełniać następujące wymagania:

  • Posiadać co najmniej trzy certyfikaty CPRE Advanced Level. Dwa certyfikaty zaawansowane można zastąpić inną formą poświadczającą kwalifikacje np. prowadzeniem zajęć na uczelni czy inną działalnością edukacyjną
  • Musi czynnie działać jako inżynier wymagań w różnych rolach i projektach w wymiarze co najmniej trzech lat w przeliczeniu na pełne etaty
  • Powinien prowadzić szkolenia w dziedzinie inżynierii wymagań

W odróżnieniu od certyfikacji na poziomie podstawowym i zaawansowanym, certyfikacja na poziomie ekspert nie bazuje na syllabusie. Egzamin obejmuje trzy części:

  • Pisemny wniosek
  • Praca pisemna
  • Wywiad z kandydatem

Więcej szczegółów na https://www.ireb.org/en/cpre/expert/