SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

CO TWÓJ ZESPÓŁ WIE O QA?

WSTECZ

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych objęło patronatem merytorycznym ogólnopolskie badanie stanu wiedzy zespołów projektowych w temacie zapewnienia jakości oprogramowania. Naszym celem jest ocena świadomości i wiedzy pracowników branży IT w obszarze jakże ważnego zapewnienia jakości oraz wypracowanie mechanizmów mogących tę świadomość zwiększyć.

Do udziału w badaniu zapraszamy firmy i organizacje, posiadające w swoich szeregach personel QA lub/i realizujące działania związane z zapewnieniem jakości oprogramowania. Gwarantujemy poufność powierzanych nam informacji.

W ramach podziękowania za wkład w badanie otrzymają Państwo raport, który będzie zawierał bazujące na wynikach przeprowadzonych analiz rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu zapewnienia jakości.  Rekomendacje te pomogą usprawnić Państwa procesy jakościowe i zwiększyć skuteczność organizacji w obszarze zapewnienia jakości procesów i produktów.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do udziału w badaniu!