SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Lucjan Stapp

WSTECZ
Avatar

Posiadane certyfikaty:
Certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy
Certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy Agile Tester Zwinny
Certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Kierownik
Testów (CTAL-TM)
Certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Analityk Testów
(CTAL-TA)
Certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Tester Akceptacyjny.

Specjalizacje szkoleniowe
ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy
ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy Agile Tester Zwinny
Certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Kierownik
Testów (CTAL-TM)
Certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Analityk Testów
(CTAL-TA)


Aktywność w organizacjach zawodowych
Członek – założyciel Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Od 2010 roku wiceprezes organizacji SJSI. Wielokrotny reprezentant SJSI w ISTQB®. Członek grup roboczych ISTQB® Glossary WG, Exam WG i Academia WG. Członek zespołu przygotowującego sylabus ISTQB® Certyfikowany Tester Poziom podstawowy, wersja 4.0 Kierownik Komisji Programowej i współorganizator wielu konferencji np. Testwarez (2008- 2018, UCAAT (2018, 2019)). Współorganizator GA ISTQB ® Wrocław 2023.

AKREDYTACJA TRENERSKA WAŻNA DO 2030-03-13:

  • Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy w. 3.1,
  • Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy w. 4.0,
  • Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy Agile Tester Zwinny,
  • Tester Akceptacyjny Poziom Podstawowy,
  • Certyfikowany Tester Specjalista Tester Akceptacyjny,
  • Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Analityk Testów,
  • Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Kierownik Testów.