SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Egzaminy otwarte

WSTECZ

Egzaminy otwarte

Egzamin otwarty czyli eksternistyczny, to egzamin do którego może przystąpić każdy, niezależnie od tego czy uczestniczył w akredytowanym szkoleniu czy też przygotowywał się do egzaminu samodzielnie.

Poniżej opisujemy krok po kroku co należy zrobić, aby przystąpić do egzaminu otwartego:

Krok 0 – Przygotowanie do egzaminu
Jeżeli nie uczestniczyłeś w akredytowanym kursie przygotowującym do egzaminu, pomocne Ci będą materiały, które udostępniamy tutaj . Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Krok 1 – Wybranie dogodnego terminu
Egzaminy otwarte organizowane są cztery razy w roku (dwa egzaminy w języku polskim i dwa w angielskim). Terminarz egzaminów znajduje się tutaj. Lokalizacja (miasto i lokal) egzaminów jest zmienna i ustalana oddzielnie dla każdego z terminów. Informacja o planowanej lokalizacji egzaminu dla danego terminu jest publikowana na stronie z terminarzem najpóźniej na 2 tygodnie przed danym terminem.

Krok 2 – Zgłoszenie na egzamin
Aby zgłosić swoje uczestnictwo w egzaminie otwartym, należy wysłać maila na adres egzaminy@sjsi.org. Mail powinien w temacie zawierać formułę „Zgłoszenie na egzamin w dniu:” oraz termin egzaminu. W treści maila należy podać swoje imię i nazwisko oraz emailowy adres kontaktowy, jeśli jest inny niż ten, z którego wysłane będzie zgłoszenie. Ponieważ liczba miejsc na egzaminie jest ograniczona do 30 osób, jeśli chętnych na dany termin będzie więcej, decyduje kolejność zgłoszeń. W odpowiedzi na zgłoszenie kandydat otrzymuje odpowiedź z potwierdzeniem zapisania na egzamin bądź z informacją, że na dany termin brak już miejsc.

Krok 3 – Dokonanie opłaty egzaminacyjnej
Przed terminem egzaminu należy dokonać opłaty egzaminacyjnej w wysokości i zgodnie z wytycznymi opisanymi na stronie opłaty egzaminacyjne.  Osoba, która nie dokona opłaty egzaminacyjnej przed egzaminem, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu.

Krok 4 – Informacja o lokalizacji i godzinie rozpoczęcia egzaminu
Jak już wspomniano wcześniej, lokalizacje egzaminów otwartych są zmienne i ustalane oddzielnie dla każdego terminu egzaminu. Jest to podyktowane tym, że chcemy, aby egzaminy odbywały się w całej Polsce, a nie za każdym razem tylko w jednym i tym samym mieście. Dla każdego egzaminu lokalizacja jest ustalana najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem a informacja o tym, jak również o godzinie rozpoczęcia egzaminu jest publikowana na stronie terminarz egzaminów. Prosimy o śledzenie tej strony.

Krok 5 – Dopuszczenie do egzaminu
Do egzaminu zostaną dopuszczone tylko osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • są zapisane na liście kandydatów na dany termin egzaminu,
 • posiadają przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport),
 • opłaciły i przesłały mailem potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej – zgodnie z wytycznymi opisanymi na stronie opłaty egzaminacyjne. Dopuszcza się sytuację, w której uczestnik przychodzi na egzamin z dowodem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (np. wydruk potwierdzenia wykonania przelewu).

Przed rozpoczęciem egzaminu, egzaminator sprawdzi czy wszyscy kandydaci spełniają wyżej wymienione warunki sprawdzając listę oraz prosząc każdego o okazanie dokumentów.

 

Krok 6 – Wypełnienie formularza z danymi uczestnika
Przed rozpoczęciem egzaminu wszystkim uczestnikom zostaną rozdane arkusze, na których trzeba będzie wpisać swoje dane niezbędne do przeprowadzenia egzaminu (imię, nazwisko, adres mailowy, na który zostaną wysłane wyniki egzaminu oraz adres korespondencyjny, pod który zostanie wysłany certyfikat w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu).

Krok 7 – Egzamin
Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru, prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Arkusz egzaminacyjny zawiera 40 pytań w języku polskim lub angielskim, w zależności od wersji językowej egzaminu. Za odpowiedź na każde z pytań można uzyskać 0 punktów w przypadku odpowiedzi błędnej lub 1 punkt za odpowiedź prawidłową. Maksymalna liczba punktów wynosi zatem 40 a żeby zdać egzamin należy uzyskać przynajmniej 26 (czyli 65%).

Czas trwania egzaminu to 60 minut, co daje 1,5 minuty na każde pytanie.

Podczas egzaminu obowiązują następujące zasady:

 • czas egzaminu zaczyna się liczyć od rozdania ostatniego z arkuszy,
 • zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek materiałów i pomocy, uczestnicy mogą mieć na stołach jedynie arkusze egzaminacyjne, czyste kartki papieru (rozdawane przez egzaminatora) i długopisy,
 • zabronione jest porozumiewanie się między sobą,
 • zabronione jest wychodzenie z sali,
 • zabronione jest palenie i jedzenie,
 • należy mieć wyłączone telefony komórkowe,
 • obowiązuje bezwzględna cisza.

Krok 8 – Informacja o wynikach egzaminu
Arkusze egzaminacyjne są sprawdzane w ciągu 7 dni roboczych od daty egzaminu a informacja o wyniku jest przesyłana każdemu uczestnikowi na adres mailowy podany w formularzu z danymi uczestnika. Uczestnik jest informowany o liczbie uzyskanych przez siebie punktów i o tym czy ta liczba pozwoliła mu na zdanie egzaminu czy też nie.

Krok 9 – Otrzymanie certyfikatu
W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych: wersja polska oraz angielska. Certyfikat jest wysyłany kurierem na adres korespondencyjny podany w formularzu z danymi uczestnika. Dokładamy starań, aby czas oczekiwania na certyfikat nie przekraczał 40 dni roboczych.

Krok 10 – Jeśli wynik egzaminu okaże się negatywny
W takim przypadku zalecamy zapoznanie się z udostępnionymi materiałami pomocniczymi , powtórzenie materiału i zapisanie się na kolejny termin egzaminu -> skok do kroku 0 🙂

Sytuacje wyjątkowe

 1. Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu
  Jeśli zgłosiłeś się na egzamin, ale potem okazało się że z jakichś powodów nie możesz do niego przystąpić w terminie, na który się zapisałeś – powinieneś wysłać na adres egzaminy@sjsi.org maila z informacją o rezygnacji, najpóźniej na 2 tygodnie przed tym terminem. W takim przypadku skreślimy Cię z listy kandydatów na dany termin, a jeśli dokonałeś już opłaty egzaminacyjnej, to Ci ją zwrócimy na zasadach opisanych na stronie opłaty egzaminacyjne . Jeśli swoją rezygnację prześlesz później niż 2 tygodnie (10 dni roboczych) przed terminem egzaminu, nie będzie ona brana pod uwagę i nie zostaniesz skreślony z listy kandydatów. Jeśli w takim przypadku nie dotrzesz na egzamin w wyznaczonym terminie, będziesz traktowany jako osoba, która nie stawiła się na egzamin -> patrz punkt 2.
 2. Nie stawienie się na egzamin
  Jeśli nie zgłosisz swojej rezygnacji z udziału w egzaminie lub zgłosisz ją za późno (na mniej niż 10 dni roboczych przed terminem egzaminu) i mimo to nie stawisz się na egzaminie w terminie, na który byłeś zapisany, zostaniesz wpisany na tzw. „czarną listę”.
  Jeśli taka sytuacja zdarzyła Ci się po raz pierwszy, to:

  • jeśli dokonałeś opłaty egzaminacyjnej, zostanie Ci ona zwrócona na zasadach opisanych na stronie opłaty egzaminacyjne
  • nie będziesz mógł się zapisać na następny termin egzaminu (niezależnie od wersji językowej)
  • będziesz mógł się zapisać dopiero na drugi w kolejności termin egzaminu (niezależnie od wersji językowej)

  Jeśli nie stawiłeś się na egzamin po raz kolejny, wtedy:

  • jeśli dokonałeś opłaty egzaminacyjnej, nie zostanie Ci ona zwrócona
  • nie będziesz mógł się zapisać na dwa kolejne terminy egzaminów (niezależnie od wersji językowej)
  • będziesz mógł się zapisać dopiero na trzeci w kolejności termin egzaminu (niezależnie od wersji językowej)
 3. Nie dopuszczenie do egzaminu
  Jeśli przed egzaminem nie okażesz dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub dowodu dokonania opłaty egzaminacyjnej – nie zostaniesz dopuszczony do przystąpienia do egzaminu. W takim przypadku możliwe są dwie sytuacje:
  Jeśli okaże się, że dokonałeś opłaty egzaminacyjnej:

  • zostanie Ci ona zwrócona na zasadach opisanych na stronie opłaty egzaminacyjne
  • będziesz mógł się zapisać na następny termin egzaminu.

  Jeśli okaże się, że nie dokonałeś opłaty egzaminacyjnej:

  • nie będziesz mógł się zapisać na następny termin egzaminu (niezależnie od wersji językowej)
  • będziesz mógł się zapisać dopiero na drugi w kolejności termin egzaminu (niezależnie od wersji językowej)
 4. Konsekwencje w przypadku nie przestrzegania zasad obowiązujących na egzaminie
  Jeżeli w trakcie egzaminu nie będziesz przestrzegał zasad wymienionych w kroku nr 7, a w szczególności jeśli będziesz próbował posiłkować się „wiedzą zewnętrzną” lub porozumiewać się z innymi uczestnikami egzaminu, egzaminator może zdecydować o wyproszeniu Cię z sali egzaminacyjnej, co jest równoznaczne z negatywnym wynikiem egzaminu. W takim przypadku nie otrzymasz zwrotu opłaty egzaminacyjnej ale będziesz mógł się zapisać na kolejny termin egzaminu.