SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL AGILE TESTER - 2019

WSTECZ

ANALIZA RYZYKA

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.

WIĘCEJ

ANALIZA WARTOŚCI BRZEGOWYCH

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w oparciu o wartości brzegowe. Zobacz również: wartość brzegowa

WIĘCEJ

ANALIZA WPŁYWU

Identyfikacja wszystkich produktów pracy na które zmiana ma wpływ, w tym oszacowanie zasobów potrzebnych do przeprowadzenia zmiany. Źródło: After ISO […]

WIĘCEJ

AUTOMATYZACJA TESTÓW

Użycie oprogramowania do wykonania lub wspierania czynności testowych, np. zarządzania testami, projektowania testów, wykonania testów i sprawdzania wyników.

WIĘCEJ

AWARIA

Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

CEL TESTU

Przyczyna lub powód testowania.

WIĘCEJ

CIĄGŁA INTEGRACJA

Praktyka wytwarzania oprogramowania polegająca na automatycznym łączeniu, integrowaniu i testowaniu wszystkich zmian w oprogramowaniu w momencie ich wprowadzania.

WIĘCEJ

CIĄGŁE TESTOWANIE

Podejście obejmujące proces wczesnego, częstego, szerokiego, automatycznego testowania w celu otrzymania możliwie szybko informacji zwrotnej o poziomie ryzyka biznesowego związanego […]

WIĘCEJ

DANE TESTOWE

Dane niezbędne do wykonania testów.

WIĘCEJ

DECYZJA

Typ instrukcji, w którym wybór między dwoma lub więcej możliwymi wynikami skutkuje wykonaniem określonego zestawu działań. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

Kategorie: