SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

POKRYCIE

Stopień, w jakim określone elementy pokrycia zostały określone lub sprawdzone przez zestaw testowy wyrażony w procentach. Źródło: After ISO 29119-1 […]

WIĘCEJ

POKRYCIE DECYZJI

Pokrycie wyników decyzji.

WIĘCEJ

POKRYCIE INSTRUKCJI KODU

Pokrycie wykonywalnych instrukcji kodu.

WIĘCEJ

POKRYCIE WARUNKÓW

Pokrycie wyników warunków. Synonimy: pokrycie warunku decyzji

WIĘCEJ

POLITYKA ZABEZPIECZEŃ

Wysokopoziomowy dokument opisujący zasady, podejście i podstawowe cele w organizacji dotyczące zabezpieczeń.

WIĘCEJ

POMIAR

Proces przypisania liczby bądź kategorii do obiektu, mający na celu opisanie danej właściwości obiektu. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

POMYŁKA

Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. Źródło: ISO 24765 Synonimy: błąd

WIĘCEJ

POPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA

Stopień, w jakim moduł lub system zapewnia prawidłowe wyniki z wymaganą precyzją. Źródło: After ISO 25010 Synonimy: dokładność

WIĘCEJ

POSIEW USTEREK

Proces celowego dodawania defektów do już istniejących w module lub systemie w celu monitorowania efektywności ich wykrywania i usuwania oraz […]

WIĘCEJ

POUFNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system zapewnia dostęp do danych tylko tym osobom, które mają do tego uprawnienia. Źródło: After […]

WIĘCEJ

Kategorie: