SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

POZIOM NIENARUSZALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA SAMOCHODOWEGO

Jeden z czterech poziomów określających niezbędne wymagania obiektu lub elementu ISO 26262 oraz środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia nieuzasadnionego ryzyka […]

WIĘCEJ

POZIOM RYZYKA

Jakościowa lub ilościowa miara ryzyka zdefiniowana przez wpływ i prawdopodobieństwo. Synonimy: eksponowanie ryzyka

WIĘCEJ

POZIOM TESTÓW

Specyficzna instancja procesu testowego. Źródło: ISO 29119-1 Synonimy: etap testów

WIĘCEJ

PRACA AWARYJNA

Zapasowy tryb operacyjny, w którym funkcje systemu, gdy stają się one niedostępne, są przejmowane przez system pomocniczy.

WIĘCEJ

PRODUKCYJNE TESTY AKCEPTACYJNE

Rodzaj testów akceptacyjnych wykonywanych w celu ustalenia, czy operatorzy i / lub administratorzy systemu mogą go zaakceptować.

WIĘCEJ

PROFIL OBCIĄŻENIA

Dokumentacja definiująca określoną liczbę wirtualnych użytkowników, którzy przetwarzają określony zestaw transakcji w zadanym przedziale czasowym, którego testowany moduł lub system […]

WIĘCEJ

PROFIL OPERACYJNY

Rzeczywisty lub przewidywany wzór użycia modułu lub systemu.

WIĘCEJ

PROJEKT TESTÓW

Czynność wyprowadzania i specyfikowania przypadków testowych z warunków testowych.

WIĘCEJ

PRZEDMIOT TESTÓW

Moduł lub system podlegający testowaniu. Zobacz również: element testowy

WIĘCEJ

PRZEGLĄD

Typ testowania statycznego, podczas którego produkt pracy lub proces jest oceniany przez jedną lub więcej osób w celu wykrycia problemów […]

WIĘCEJ

Kategorie: