SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

PRZEGLĄD FORMALNY

Typ przeglądu, który przebiega według zdefiniowanego procesu, z formalnie udokumentowanym wynikiem. Źródło: ISO 20246

WIĘCEJ

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Typ formalnego przeglądu przeprowadzany przez wykwalifikowany zespół technicznych specjalistów, którzy sprawdzają jakość produktu prac oraz identyfikują odchylenia od specyfikacji i […]

WIĘCEJ

PRZENASZALNOŚĆ

Łatwość, z jaką moduł lub system może zostać przeniesiony z jednego środowiska sprzętowego lub programistycznego do innego. Źródło: After ISO […]

WIĘCEJ

PRZEPŁYW STEROWANIA

Kolejność, w jakiej wykonywane są operacje podczas wykonywania elementu testowego. Źródło: After ISO 29119-4

WIĘCEJ

PRZEPUSTOWOŚĆ

Stopień, w jakim maksymalne wartości graniczne parametru modułu lub systemu spełniają wymagania. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

PRZYDATNOŚĆ FUNKCJONALNA

Stopień, w jakim moduł lub system zapewnia funkcje spełniające określone i domniemane potrzeby, gdy są używane w określonych warunkach. Źródło: […]

WIĘCEJ

PRZYPADEK TESTOWY

Zbiór warunków wstępnych, danych wejściowych, akcji (w stosownych przypadkach), oczekiwanych rezultatów i warunków końcowych opracowany w oparciu o warunki testowe.

WIĘCEJ

PRZYPADEK TESTOWY WYSOKIEGO POZIOMU

Przypadek testowy z abstrakcyjnymi warunkami wstępnymi, danymi wejściowych, warunkami wyjściowymi, oczekiwanymi rezultatami i odpowiednimi akcjami (o ile ma to zastosowanie). […]

WIĘCEJ

RAPORT O DEFEKCIE

Dokumentacja wystąpienia, charakteru i statusu usterki. Zobacz również: raport o incydencie Synonimy: raportowanie pluskwy

WIĘCEJ

REJESTROWANIE-ODTWARZANIE

Podejście do automatyzacji testów polegające na tym, że dane wejściowe do przedmiotu testów są rejestrowane podczas ręcznego testowania w celu […]

WIĘCEJ

Kategorie: