SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

SPECYFIKACJA TESTÓW

Kompletna dokumentacja projektu testów, przypadków testowych i skryptów testowych dla określonego elementu testowego. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

ŚREDNI CZAS DO NAPRAWY

Średni czas, w jakim system będzie uruchomiony po awarii. (MTTR od ang. Mean Time To Repair). Akronim: MTTR

WIĘCEJ

ŚREDNI CZAS POMIĘDZY AWARIAMI

Uśredniony czas pomiędzy kolejnymi awariami modułu lub systemu. (MTBF od ang. Mean Time Between Failures). Akronim: MTBF

WIĘCEJ

ŚRODOWISKO TESTOWE

Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu. Źródło: ISO […]

WIĘCEJ

STAN AWARII

Fizyczny lub funkcjonalny przejaw awarii. Źródło: ISO 24765

WIĘCEJ

STANDARD KODOWANIA

standard opisujący cechy projektu lub opis projektu danych lub modułów programu. Źródło: ISO 24765

WIĘCEJ

STEROWNIK

Tymczasowy moduł lub narzędzie, które zastępuje inny moduł i steruje lub wywołuje izolowany element testowy. Synonimy: sterownik testowy

WIĘCEJ

STOSOWNOŚĆ

Stopień, w jakim użytkownicy mogą rozpoznać, czy moduł lub system jest odpowiedni do ich potrzeb. Źródło: After ISO 25010 Synonimy: […]

WIĘCEJ

STRATEGIA TESTÓW

Dokumentacja zgodna z polityką testową, która opisuje ogólne wymagania dotyczące testowania oraz szczegółowe informacje na temat przeprowadzania testów w organizacji. […]

WIĘCEJ

STRUKTURA DO TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Narzędzie dostarczające środowisko do testów automatycznych. Na ogół zawiera jarzmo testowe i biblioteki testowe.

WIĘCEJ

Kategorie: