SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

TESTOWANIE ŚCIEŻEK

Białoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są zaprojektowane tak, by wykonać ścieżki grafu przepływu sterowania.

WIĘCEJ

TESTOWANIE SKALOWALNOŚCI

Testowanie mające na celu określenie skalowalności oprogramowania.

WIĘCEJ

TESTOWANIE STEROWANE DANYMI

Technika skryptowa wykorzystująca pliki danych do przechowywania danych testowych i wyników oczekiwanych, które są potrzebne do wykonania skryptów testowych.

WIĘCEJ

TESTOWANIE SYSTEMOWE

Poziom testów, który koncentruje się na sprawdzeniu, czy system jako całość spełnia określone wymagania.

WIĘCEJ

TESTOWANIE UŻYTECZNOŚCI

Testowanie mające na celu ocenę stopnia, w jakim system może być używany przez określonych użytkowników w sposób skuteczny, wydajny i […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE WARUNKÓW WIELOKROTNYCH

Białoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane tak, aby wykonać kombinacje wyników warunków atomowych. Synonimy: testowanie kombinacji warunków […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE WYDAJNOŚCIOWE

Proces testowy mający na celu określenie wydajności oprogramowania.

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZABEZPIECZEŃ

Testowanie mające na celu sprawdzenie zabezpieczeń oprogramowania.

WIĘCEJ

TOLEROWANIE USTEREK

Stopień, w jakim moduł lub system działa zgodnie z przeznaczeniem, pomimo występowania awarii sprzętu lub oprogramowania. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

TYP TESTÓW

Grupa czynności w testowaniu ukierunkowana na określone charakterystyki modułu lub systemu, oparta na specyficznych celach testowania. Źródło: After TMap

WIĘCEJ

Kategorie: