SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

UTRZYMYWALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może być modyfikowany przez wyznaczony personel. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

UŻYTECZNOŚĆ

Stopień, w jakim dany moduł lub system może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście […]

WIĘCEJ

WALIDACJA

Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia potrzeby i wymagania użytkownika. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WARUNEK ATOMOWY

Warunek nie zawierający operatorów logicznych.

WIĘCEJ

WARUNEK WSTĘPNY

Wymagany stan elementu testowego i jego środowiska przed wykonaniem przypadku testowego.

WIĘCEJ

WARUNKÓW WIELOKROTNYCH POKRYCIE

Pokrycie wszystkich możliwych kombinacji wszystkich wyników pojedynczych warunków w ramach jednej instrukcji. Synonimy: pokrycie kombinacji warunków w decyzjach, pokrycie kombinacji […]

WIĘCEJ

WAŻNOŚĆ

Stopień wpływu defektu na rozwój lub działanie modułu lub systemu.

WIĘCEJ

WERYFIKACJA

Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WIRTUALNY UŻYTKOWNIK

Symulacja działań wykonywanych przez użytkownika określonego w profilu operacyjnym.

WIĘCEJ

WSKAŹNIK (1)

Dana, która określa lokalizację innej zmiennej. Źródło: ISO 24765

WIĘCEJ

Kategorie: