SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

WSKAŹNIK (2)

Miara, która zapewnia oszacowanie lub ocenę określonych atrybutów uzyskanych z modelu w odniesieniu do zdefiniowanych potrzeb informacyjnych. Źródło: ISO 25040

WIĘCEJ

WSPÓŁBIEŻNOŚĆ

Jednoczesne wykonywanie wielu niezależnych wątków przez moduł lub system.

WIĘCEJ

WSPÓŁDZIAŁANIE

Stopień, w jakim dwa lub więcej modułów lub systemów może wymieniać między sobą informacje i wykorzystywać informacje, które zostały wymienione. […]

WIĘCEJ

WSPÓŁISTNIENIE

Stopień, w jakim moduł lub system może wykonywać wymagane funkcje, dzieląc środowisko i zasoby z innymi modułami lub systemami bez […]

WIĘCEJ

WSTRZYKIWANIE BŁĘDÓW

Proces zamierzonego dodawania defektów do systemu w celu wykrycia, czy system może wykryć defekt i pracować mimo jego występowania.

WIĘCEJ

WSTRZYKNIĘCIE KODU

Rodzaj ataku na zabezpieczenia polegający na wprowadzeniu do aplikacji poprzez jej interfejs złośliwego kodu, aby wykorzystać nieprawidłową obsługę niezaufanych danych. […]

WIĘCEJ

WYCIEK PAMIĘCI

Błąd dostępu do pamięci w logice programu wykonującego dynamiczną alokację pamięci polegający na niezwalnianiu pamięci po zaprzestaniu jej używania.

WIĘCEJ

WYDAJNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system wykorzystuje czas, zasoby i pojemność podczas wykonywania wyznaczonych funkcji. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

WYKONYWANIE TESTU

Czynność polegająca na przeprowadzeniu testu modułu lub systemu, by otrzymać rzeczywiste wyniki.

WIĘCEJ

WYMAGANIE

Postanowienie zawierające kryteria, które należy spełnić. Źródło: ISO 24765

WIĘCEJ

Kategorie: