SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

WYNIK TESTU

Konsekwencja/wynik wykonania testu. Synonimy: wynik, rezultat testu, rezultat

WIĘCEJ

ZACHOWANIE W CZASIE

Stopień, w jakim moduł lub system może wykonać swoje funkcje w ramach określonych czasów odpowiedzi, czasów przetwarzania oraz przepustowości. Źródło: […]

WIĘCEJ

ZALICZENIE

Status wyniku testu, dla którego wynik rzeczywisty jest zgodny z wynikiem oczekiwanym.

WIĘCEJ

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Działania skoncentrowane na zapewnieniu, że wymagania jakościowe będą spełnione. Źródło: After ISO 24765 Zobacz również: zarządzanie jakością

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE DEFEKTAMI

Proces rozpoznawania, rejestrowania, klasyfikacji, badania, rozwiązywania i usuwania defektów.

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ

Dyscyplina używająca technicznych i administracyjnych metod kierowania i nadzoru w celu określenia i udokumentowania charakterystyk funkcjonalnych i fizycznych elementów konfiguracji, […]

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE TESTAMI

Planowanie, harmonogramowanie, szacowanie, monitorowanie, raportowanie, nadzór i zamykanie czynności testowych. Źródło: ISO 29119-1

WIĘCEJ

ZAŚLEPKA

Szkieletowa albo specjalna implementacja modułu używana podczas produkcji lub testów innego modułu, który tę zaślepkę wywołuje albo jest w inny […]

WIĘCEJ

ZASTĘPOWALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może zastąpić inny określony moduł lub system w tym samym celu w tym samym […]

WIĘCEJ

ZDOLNOŚĆ ADAPTACYJNA

Stopień, w jakim moduł lub system można dostosować do różnych lub zmieniających się środowisk sprzętowych, programowych lub innych środowisk operacyjnych […]

WIĘCEJ

Kategorie: