SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

CYKL WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC – od ang. software […]

WIĘCEJ

DANE TESTOWE

Dane niezbędne do wykonania testów.

WIĘCEJ

DEBUGOWANIE

Proces wyszukiwania, analizowania i usuwania przyczyn awarii w module lub systemie.

WIĘCEJ

DECYZJA

Typ instrukcji, w którym wybór między dwoma lub więcej możliwymi wynikami skutkuje wykonaniem określonego zestawu działań. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

DEFEKT

Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań. Źródło: After ISO 24765 Synonimy: pluskwa, usterka

WIĘCEJ

DOJRZAŁOŚĆ

(1) Zdolność organizacji w odniesieniu do skuteczności i wydajności jej procesów i praktyk pracy. (2) Stopień, w jakim moduł lub […]

WIĘCEJ

DOSTĘPNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może być używany przez ludzi z jak najszerszym zakresem cech i możliwości, by osiągnąć […]

WIĘCEJ

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Osobiste doświadczenia i reakcje z użycia lub przewidywanego użycia oprogramowania. Źródło: ISO 9241-210

WIĘCEJ

DZIKI WSKAŹNIK

Wskaźnik, który wskazuje na adres, który jest poza zakresem tego wskaźnika lub który nie istnieje.

WIĘCEJ

EFEKTYWNOŚĆ

Stopień wykorzystania zasobów w stosunku do osiągniętych wyników. Źródło: IREB Glossary

WIĘCEJ

Kategorie: