SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

KOMPATYBILNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może wymieniać informacje z innymi modułami lub systemami i/lub wykonywać swoje wymagane funkcje, współużytkując […]

WIĘCEJ

KOMPLETNOŚĆ FUNKCJONALNA

stopień, w jakim zestaw funkcji obejmuje wszystkie określone zadania i cele użytkownika. Źródło: ISO 25010

WIĘCEJ

KRYTERIA POKRYCIA

Kryteria definiowania elementów pokrycia, które są wymagane do osiągnięcia celu testu. Zobacz również: przedmiot pokrycia

WIĘCEJ

KRYTERIUM WYJŚCIA

Zbiór warunków definiujących kiedy można oficjalnie uznać określone zadanie za ukończone. Źródło: After Gilb and Graham Synonimy: kryteria zupełności, kryteria […]

WIĘCEJ

ŁAGODZENIE RYZYKA

Proces, w którym podejmowane są decyzje i wdrażane środki ochronne w celu zmniejszenia lub utrzymania ryzyk na określonych poziomach.

WIĘCEJ

ŁATWOŚĆ NAUKI

Stopień, w jakim moduł lub system może być używany przez określonych użytkowników w celu osiągnięcia specyficznych celów nauki z satysfakcją […]

WIĘCEJ

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Stopień, w jakim produkt lub system posiada atrybuty umożliwiające łatwość jego obsługi i sprawowania nadzoru nad nim. Źródło: After ISO […]

WIĘCEJ

ŁATWOŚĆ PONOWNEGO UŻYCIA

Stopień, w jakim produkt pracy może być użyty w więcej niż jednym systemie lub w budowie innych produktów prac. Źródło: […]

WIĘCEJ

METRYKA

Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.

WIĘCEJ

MIARA

Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru. Źródło: After ISO 25040

WIĘCEJ

Kategorie: