SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

MODEL MBT

dowolny model używany w testowaniu opartym na modelu.

WIĘCEJ

MODEL WZROSTU NIEZAWODNOŚCI

Model pokazujący poprawę niezawodności modułu lub systemu w czasie jako wynik usuwania defektów.

WIĘCEJ

MODUŁ

Część systemu, która może być testowana oddzielnie. Synonimy: komponent, jednostka

WIĘCEJ

MODUŁOWOŚĆ

Stopień, w jakim system jest zbudowany z oddzielnych elementów w ten sposób, że zmiana jednego elementu ma minimalny wpływ na […]

WIĘCEJ

MODYFIKOWALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system można zmienić bez wprowadzania defektów lub obniżania jakości istniejącego produktu. Źródło: After ISO 25010 […]

WIĘCEJ

NARZĘDZIE DO DEBUGOWANIA

Narzędzie używane przez programistów do odtwarzania awarii, śledzenia stanu programu i odszukiwania usterek. Debugery umożliwiają programistom wykonywanie programów krok po […]

WIĘCEJ

NARZĘDZIE DO TESTOWANIA HIPERŁĄCZY

Narzędzie używane do sprawdzania, czy na stronie internetowej są wadliwie (działające nieprawidłowo) hiperłącza.

WIĘCEJ

NARZĘDZIE DO TESTOWANIA WYDAJNOŚCI

narzędzie testowe, które generuje obciążenie dla wyznaczonego elementu testowego i które mierzy i rejestruje jego wydajność podczas wykonywania testu.

WIĘCEJ

NARZĘDZIE DO WYKONYWANIA TESTÓW

Narzędzie testowe, które wykonuje testy na wyznaczonym obiekcie testowym i ocenia wyniki w stosunku do oczekiwanych wyników i warunków końcowych.

WIĘCEJ

NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA TESTAMI

Narzędzie wspomagające zarządzanie testami i sterowanie częścią procesu testowego. Zwykle ma kilka funkcji takich jak: zarządzanie testaliami, planowanie testów w […]

WIĘCEJ

Kategorie: