SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

ODTWARZALNOŚĆ

Stopień, w jakim w przypadku przerwy w pracy lub awarii moduł lub system może odzyskać dane bezpośrednio dotknięte tym problemem […]

WIĘCEJ

OSIĄGALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system jest sprawny i dostępny, gdy jest wymagane jego użycie. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

PARA DEFINICJA-UŻYCIE

Połączenie definicji zmiennej i jej późniejszego użycia.

WIĘCEJ

PIELĘGNACJA

Proces modyfikacji modułu lub systemu po jego wydaniu, mający na celu poprawę defektów, charakterystyk jakościowych lub dostosowanie do zmienionego środowiska. […]

WIĘCEJ

PLAN TESTÓW

Dokumentacja opisująca cele testowe do osiągnięcia oraz środki i harmonogram ich realizacji, zorganizowana tak, by koordynować czynności testowe. Źródło: After […]

WIĘCEJ

PLAN TESTÓW JEDNEGO POZIOMU

Plan testu, który odnosi się do jednego poziomu testowania. Zobacz również: plan testów

WIĘCEJ

PLANOWANIE TESTÓW

Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian

WIĘCEJ

PODEJŚCIE “NAJPIERW TESTUJ”

Podejście do wytwarzania oprogramowania, w którym przypadki testowe są projektowane i wdrażane przed opracowaniem odpowiedniego modułu lub systemu.

WIĘCEJ

PODEJŚCIE DO TESTOWANIA

Implementacja strategii testowej w określonym projekcie.

WIĘCEJ

PODLEGAJĄCY ANALIZIE

Stopień, w jakim można dokonać oceny modułu lub systemu pod kątem wpływu jednej lub więcej zamierzonych zmian, diagnozy braków lub […]

WIĘCEJ

Kategorie: