SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST ANALYST - V3.1

WSTECZ

AWARIA

Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie. Źródło: After ISO 24765

WIĘCEJ

CEL TESTU

Przyczyna lub powód testowania.

WIĘCEJ

CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA

Kategoria cech oprogramowania, które mają wpływ na jakość produktu prac. Źródło: ISO 24765 Synonimy: charakterystyka oprogramowania, charakterystyka jakościowa oprogramowania, atrybut […]

WIĘCEJ

CIĄGŁA INTEGRACJA

Praktyka wytwarzania oprogramowania polegająca na automatycznym łączeniu, integrowaniu i testowaniu wszystkich zmian w oprogramowaniu w momencie ich wprowadzania.

WIĘCEJ

CYKL TESTOWY

Instancja procesu testowego dotycząca pojedynczej, identyfikowalnej wersji przedmiotu testów.

WIĘCEJ

CYKL WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC – od ang. software […]

WIĘCEJ

CZARNOSKRZYNKOWA TECHNIKA TESTOWANIA

Technika testowania oparta na analizie specyfikacji modułu lub systemu. Synonimy: czarnoskrzynkowa technika testowania, projektowanie przypadków testowych w oparciu o specyfikację

WIĘCEJ

DANE TESTOWE

Dane niezbędne do wykonania testów.

WIĘCEJ

DECYZJA

Typ instrukcji, w którym wybór między dwoma lub więcej możliwymi wynikami skutkuje wykonaniem określonego zestawu działań. Źródło: After ISO 29119-1

WIĘCEJ

DEFEKT

Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań. Źródło: After ISO 24765 Synonimy: pluskwa, usterka

WIĘCEJ

Kategorie: