SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST ANALYST - V3.1

WSTECZ

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

(1) Ustrukturalizowane podejście do przejścia (przechodzenia) jednostek i organizacji z bieżącego stanu do przyszłego pożądanego stanu. (2) Kontrolowany sposób wprowadzania zmiany, […]

WIĘCEJ

ZAŚLEPKA

Szkieletowa albo specjalna implementacja modułu używana podczas produkcji lub testów innego modułu, który tę zaślepkę wywołuje albo jest w inny […]

WIĘCEJ

ZASTĘPOWALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może zastąpić inny określony moduł lub system w tym samym celu w tym samym […]

WIĘCEJ

ZDOLNOŚĆ ADAPTACYJNA

Stopień, w jakim moduł lub system można dostosować do różnych lub zmieniających się środowisk sprzętowych, programowych lub innych środowisk operacyjnych […]

WIĘCEJ

ZESTAW TESTOWY

Zestaw skryptów lub procedur testowych wykonywanych w określonym przebiegu testów. Synonimy: zestaw przypadków testowych, zestaw testów

WIĘCEJ

ZGADYWANIE BŁĘDÓW

Technika testowania, w której testy są wyprowadzane w oparciu o wiedzę testera na temat przeszłych awarii lub generalną wiedzę o […]

WIĘCEJ

ZGODNOŚĆ

Zgodność produktu pracy ze standardami, konwencjami lub przepisami prawnymi i innymi podobnymi przepisami. Źródło: IREB Glossary

WIĘCEJ

ZŁOŻONOŚĆ

Stopień, w jakim projekt lub wewnętrzna struktura modułu lub systemu jest trudna do zrozumienia, utrzymania i zweryfikowania. Zobacz również: złożoność […]

WIĘCEJ

ZUŻYCIE ZASOBÓW

Stopień, w jakim ilości i rodzaje zasobów używanych przez produkt lub system spełniają wymagania podczas wykonywania jego funkcji. Źródło: After […]

WIĘCEJ

ZWINNE WYTWARZANIE OPROGRAMOWANIA

Grupa metodyk wytwarzania oprogramowania oparta na iteracyjnym, przyrostowym modelu wytwarzania oprogramowania, w których wymagania i rozwiązania ewoluują poprzez współpracę w […]

WIĘCEJ

Kategorie: