SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST ANALYST - V3.1

WSTECZ

HEURYSTYKA

Powszechnie uznana praktyczna zasada wspomagająca osiągnięcie celu.

WIĘCEJ

HISTORYJKA UŻYTKOWNIKA

Wymóg użytkownika lub biznesowy składający się z jednego zdania wyrażonego w języku codziennym lub biznesowym, określający funkcjonalność której potrzebuje użytkownik, […]

WIĘCEJ

IDENTYFIKACJA RYZYKA

Proces znajdowania, rozpoznawania i opisywania ryzyka. Źródło: ISO 31000

WIĘCEJ

IMPLEMENTACJA TESTÓW

Czynność polegająca na przygotowaniu testaliów potrzebnych do wykonania testów, oparta na analizie i projektowaniu testów.

WIĘCEJ

INFRASTRUKTURA TESTU

Organizacyjne artefakty niezbędne do przeprowadzenia testu, składające się ze środowisk testowych, narzędzi testowych, wyposażenia biurowego i procedur.

WIĘCEJ

INSPEKCJA

Typ formalnego przeglądu przeprowadzanego w celu identyfikacji problemów w produkcie prac, dostarczający dane pomiarowe pozwalające na ulepszenie procesu przeglądu oraz […]

WIĘCEJ

INSTALOWALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może zostać pomyślnie zainstalowany lub odinstalowany w określonym środowisku. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

INSTRUKCJA

Element języka programowania, który jest zwykle najmniejszą niepodzielną jednostką wykonania.

WIĘCEJ

INTEGRALNOŚĆ

Stopień w jakim moduł lub system zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi oraz modyfikacji modułu, systemu lub danych. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.

WIĘCEJ

Kategorie: