SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST MANAGER - 2012

WSTECZ

DYREKTOR TESTÓW

Menedżer wyższego szczebla zarządzający kierownikami testów. Zobacz również: kierownik testów

WIĘCEJ

DZIENNIK (LOG) TESTÓW

Chronologiczny zapis szczegółów związanych z wykonaniem testów. Źródło: ISO 24765 Synonimy: zapis testów, log przebiegu testów

WIĘCEJ

GRAF PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY

Graficzna reprezentacja wejść i/lub bodźców (przyczyn) z odpowiadającymi im wyjściami (skutkami), które mogą być wykorzystane do projektowania przypadków testowych.

WIĘCEJ

HEURYSTYKA

Powszechnie uznana praktyczna zasada wspomagająca osiągnięcie celu.

WIĘCEJ

IDEAL

Model doskonalenia organizacji, który służy jako harmonogram (ang. roadmap) przy rozpoczynaniu, planowaniu i wdrażaniu działań doskonalących. Nazwa modelu IDEAL jest […]

WIĘCEJ

INSTRUKCJA

Element języka programowania, który jest zwykle najmniejszą niepodzielną jednostką wykonania.

WIĘCEJ

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.

WIĘCEJ

KOMITET ZARZĄDZANIA DEFEKTAMI

Zespół interesariuszy reprezentujących różne specjalności, który zarządza zgłaszanymi defektami od momentu zgłoszenia do końcowego rozwiązania (usunięcia defektu, odroczenia lub anulowania […]

WIĘCEJ

KOSZT JAKOŚCI

Całkowity koszt poniesiony na działania jakościowe, na który składają się koszty działań prewencyjnych, koszty wykrycia, koszty awarii wewnętrznych i koszty […]

WIĘCEJ

KRYTERIA POKRYCIA

Kryteria definiowania elementów pokrycia, które są wymagane do osiągnięcia celu testu. Zobacz również: przedmiot pokrycia

WIĘCEJ

Kategorie: