SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST MANAGER - 2012

WSTECZ

NIEZALEŻNOŚĆ TESTOWANIA

Rozdzielenie odpowiedzialności, które sprzyja zapewnieniu obiektywności testowania. Źródło: After DO-178C

WIĘCEJ

NORMA

Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub […]

WIĘCEJ

OCENA PROCESU

Uporządkowana ocena procesów wytwarzania oprogramowania w organizacji w stosunku do modelu wzorcowego. Źródło: after ISO 15504

WIĘCEJ

OKREŚLANIE PROFILU PRODUKCYJNEGO

Proces wytwarzania i implementacji profilu operacyjnego. Zobacz również: profil operacyjny

WIĘCEJ

PLAN PRZEGLĄDU

Dokument opisujący podejście, zasoby i harmonogram zamierzonych czynności związanych z przeglądem. Identyfikuje on m.in. dokumenty i kod podlegający przeglądowi, typy […]

WIĘCEJ

PLAN TESTÓW JEDNEGO POZIOMU

Plan testu, który odnosi się do jednego poziomu testowania. Zobacz również: plan testów

WIĘCEJ

PLANOWANIE TESTÓW

Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian

WIĘCEJ

PODSTAWOWA PRZYCZYNA

Przyczyna defektu, która – gdy zostanie wyeliminowana – wystąpienie tego typu defektu redukuje lub usuwa. Źródło: CMMI

WIĘCEJ

POKRYCIE STRUKTURALNE

Miary pokrycia oparte na wewnętrznej strukturze modułu lub systemu.

WIĘCEJ

POLITYKA TESTÓW

Dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania w organizacji dotyczące testowania. Synonimy: polityka testów w organizacji

WIĘCEJ

Kategorie: