SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TEST MANAGER - 2012

WSTECZ

RAPORTOWANIE TESTÓW

Zbieranie i analizowanie danych z aktywności testowych, a następnie konsolidacja tych danych w raporcie dla interesariuszy.

WIĘCEJ

RATIONAL UNIFIED PROCESS

Komercyjna, adaptowalna struktura iteracyjnego wytwarzania oprogramowania składająca się z czterech faz życia projektu: rozpoczęcie, opracowanie, budowa i przekazanie. Akronim: RUP

WIĘCEJ

REZULTAT FAŁSZYWIE NEGATYWNY

Test, w którym nie zidentyfikowano obecności usterki występującej w testowanym obiekcie. Synonimy: rezultat fałszywie zaliczony

WIĘCEJ

REZULTAT FAŁSZYWIE POZYTYWNY

Test, w którym zaraportowano defekt, który nie występuje. Synonimy: rezultat fałszywie niezaliczony

WIĘCEJ

RYZYKO

Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

WIĘCEJ

RZECZYWISTY REZULTAT

wytworzone/zaobserwowane zachowanie się modułu lub systemu, podczas gdy ten moduł lub system jest testowany. Synonimy: rzeczywisty wynik

WIĘCEJ

SCRUM

Iteracyjna, przyrostowa struktura zarządzania projektem, powszechnie stosowana w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania. Zobacz również: zwinne wytwarzanie oprogramowania

WIĘCEJ

SESJA TESTOWA

Nieprzerwany okres czasu poświęcony na testowanie.

WIĘCEJ

SKALOWALNOŚĆ

Stopień w jakim moduł lub system może być dostosowany do zmieniającego się obciążenia. Źródło: After Gerrard

WIĘCEJ

SPOTKANIE RETROSPEKTYWNE

Spotkanie na końcu projektu, podczas którego członkowie zespołu projektowego oceniają projekt i wyciągają wnioski, które mogą być wykorzystane w następnym […]

WIĘCEJ

Kategorie: