SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATA

WSTECZ

ANALIZA DZIEDZINOWA

Analiza dziedzinowa – czarnoskrzynkowa technika projektowania testów, używana do identyfikacji skutecznych i efektywnych przypadków testowych, kiedy wiele zmiennych może lub […]

WIĘCEJ

ANALIZA PRZYCZYNY PODSTAWOWEJ

Analiza przyczyny podstawowej – technika analizy zorientowana na identyfikację podstawowych przyczyn defektów. Przez wprowadzenie ukierunkowanych miar na podstawowe przyczyny defektów, […]

WIĘCEJ

ANALIZA RYZYKA

Analiza ryzyka – proces oceny zidentyfikowanych ryzyk mający na celu oszacowanie ich wpływu i prawdopodobieństwa ziszczenia się.

WIĘCEJ

ANALIZA WARTOŚCI BRZEGOWYCH

Analiza wartości brzegowych – czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki te są projektowane w oparciu o wartości brzegowe. […]

WIĘCEJ

ATRAKCYJNOŚĆ

Atrakcyjność – zdolność oprogramowania do bycia atrakcyjnym dla użytkownika. Bibliografia:ISO 9126 Patrz także Użyteczność

WIĘCEJ

CZARNOSKRZYNKOWA TECHNIKA PROJEKTOWANIA PRZYPADKÓW TESTOWYCH

Czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych – procedura wyprowadzająca i/lub wybierająca przypadki testowe w oparciu o analizę specyfikacji, funkcjonalnej lub niefunkcjonalnej, […]

WIĘCEJ

IDENTYFIKACJA RYZYKA

Identyfikacja ryzyka – proces identyfikacji ryzyk wykorzystujący takie techniki jak burza mózgów, listy kontrolne, historię awarii.

WIĘCEJ

IMPLEMENTACJA TESTÓW

Implementacja testów – proces projektowania i nadawania priorytetów procedurom testowym, tworzenie danych testowych i, opcjonalnie, przygotowywania jarzm testowych, pisania automatycznych […]

WIĘCEJ

INWENTARZ ANALIZY I POMIARU STRON INTERNETOWYCH

Inwentarz analizy i pomiaru stron internetowych (WAMMI – akronim od angielskiego Website Analysis and MeasureMent Inventory) – technika pomiaru użyteczności […]

WIĘCEJ

INWENTARZ POMIARÓW UŻYTECZNOŚCI OPROGRAMOWANIA

Inwentarz pomiarów użyteczności oprogramowania (SUMI – akronim z angielskiego Software Usability Measurement Inventory) – oparta na kwestionariuszach technika testowania użyteczności […]

WIĘCEJ