SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATA

WSTECZ

KLASA RÓWNOWAŻNOŚCI

Klasa równoważności – podzbiór dziedziny danych wejściowych lub wyjściowych, dla którego zakłada się, na podstawie specyfikacji, że zachowanie modułu lub […]

WIĘCEJ

KONKRETNY PRZYPADEK TESTOWY

zobacz: Przypadek testowy niskiego poziomu

WIĘCEJ

KONTROLA RYZYKA

Kontrola ryzyka – proces, w którym podejmuje się decyzje i implementuje metryki w celu redukcji ryzyka lub utrzymania go na […]

WIĘCEJ

KRYTERIUM WYJŚCIA

Kryterium wyjścia – zbiór ogólnych i specyficznych warunków, uzgodnionych z udziałowcami, których spełnienie jest wymagane do oficjalnego zakończenia procesu. Celem […]

WIĘCEJ

LOGICZNY PRZYPADEK TESTOWY

zobacz: Przypadek testowy wysokiego poziomu

WIĘCEJ

ŁATWOŚĆ NAUKI

Łatwość nauki – zdolność oprogramowania do wspierania użytkownika w procesie nauki użycia. Bibliografia:ISO 9126 Patrz także Użyteczność

WIĘCEJ

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Łatwość obsługi – cecha oprogramowania do zapewnienia użytkownikowi możliwości jego obsługi i kontroli. Bibliografia:ISO 9126 Patrz także Użyteczność

WIĘCEJ

METODA DRZEWA KLASYFIKACJI

Metoda drzewa klasyfikacji – czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki testowe, opisane są za pomocą drzewa klasyfikacji, projektowane […]

WIĘCEJ

MONITOROWANIE TESTÓW

Monitorowanie testów – zadanie w zarządzaniu testowaniem, zajmujące się okresowym sprawdzaniem statusu projektu testowego. Przygotowywane są raporty porównujące stan aktualny […]

WIĘCEJ

NADZOROWANIE TESTU

Nadzorowanie testu – zadanie z zakresu zarządzania testem, którego celem jest opracowanie i zastosowanie działań korygujących projekt testowy, kiedy monitowanie […]

WIĘCEJ