SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATA

WSTECZ

NARZĘDZIE DO PRZYGOTOWYWANIA DANYCH TESTOWYCH

Narzędzie do przygotowywania danych testowych – rodzaj narzędzia testowego, które pozwala na wybranie danych z istniejącej bazy danych lub ich […]

WIĘCEJ

OCENA HEURYSTYCZNA

Ocena heurystyczna – technika statycznego testowania użyteczności mającą na celu określenie zgodności interfejsu użytkownika lub projektu tegoż interfejsu. Wykorzystując tę […]

WIĘCEJ

PLANOWANIE TESTÓW

Planowanie testów – czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian.

WIĘCEJ

POWSTRZYMANIE FAZOWE

Powstrzymanie fazowe – odsetek defektów, które zostały usunięte w tej samej fazie cyklu życia oprogramowania, w której zostały wprowadzone.

WIĘCEJ

PROJEKT TESTU

ujednoznacznienie Projekt testu (specyfikacja) – specyfikacja projektu testów Projekt testu (proces)

WIĘCEJ

PROJEKT TESTU (PROCES)

inne znaczenia|Projekt testu Projekt testu – proces przekształcania ogólnych celów testowania w uszczegółowione warunki testowe i przypadki testowe.

WIĘCEJ

PRZYPADEK TESTOWY NISKIEGO POZIOMU

Przypadek testowy niskiego poziomu – przypadek testowy z konkretnymi (na poziomie implementacji) wartościami wejściowymi i wynikami oczekiwanymi. Logiczne operatory z […]

WIĘCEJ

PRZYPADEK TESTOWY WYSOKIEGO POZIOMU

Przypadek testowy wysokiego poziomu – przypadek testowy bez konkretnych (poziom implementacji) wartości danych wejściowych i oczekiwanych rezultatów. Używane są operatory […]

WIĘCEJ

RYZYKO PRODUKTOWE

Ryzyko produktowe – ryzyko bezpośrednio powiązane z przedmiotem testów. Patrz także Ryzyko

WIĘCEJ

STATUT TESTU

Statut testu – deklaracja celów testu oraz ewentualnie pomysłów na testowanie. Statuty testów są przykładowo często używane w testowaniu eksploracyjnym. […]

WIĘCEJ