SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATA

WSTECZ

TESTOWANIE W OPARCIU O LISTĘ KONTROLNĄ

Testowanie w oparciu o listę kontrolną – technika projektowania testów oparta na doświadczeniu, w której doświadczony tester używa listy ogólnych […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE W OPARCIU O PRZYPADKI UŻYCIA

Testowanie w oparciu o przypadki użycia – czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki testowe są projektowane w ten […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZUŻYCIA ZASOBÓW

Testowanie zużycia zasobów – proces testowania mający na celu określenie poziomu zużycia zasobów wykorzystywanych przez oprogramowanie. Patrz także Testowanie efektywności

WIĘCEJ

TWORZENIE GRAFÓW PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYCH

Tworzenie grafów przyczynowo-skutkowych – czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki te są projektowane na podstawie grafów przyczynowo-skutkowych. Bibliografia:BS […]

WIĘCEJ

WAMMI

zobacz: inwentarz analizy i pomiaru stron internetowych

WIĘCEJ

WYKONANIE TESTU

Wykonanie testu – proces przeprowadzenia testu na module lub systemie, w wyniku którego otrzymujemy rzeczywiste rezultaty.

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zarządzanie ryzykiem – systematyczne wdrażanie procedur i praktyk dla zadań identyfikacji, analizowania, ustalania priorytetów i kontrolowania ryzyka.

WIĘCEJ

ZGADYWANIE BŁĘDÓW

Zgadywanie błędów – technika projektowania testów gdzie bazując na doświadczeniu testera przewiduje się jakie defekty, będące efektem wykonanych pomyłek, mogą […]

WIĘCEJ

ZROZUMIAŁOŚĆ

Zrozumiałość – zdolność oprogramowania do umożliwienia użytkownikowi zrozumienia czy jest odpowiednie i jak może być użyte do realizacji określonych zadań. […]

WIĘCEJ