SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATM

WSTECZ

ANALIZA RYZYKA

Analiza ryzyka – proces oceny zidentyfikowanych ryzyk mający na celu oszacowanie ich wpływu i prawdopodobieństwa ziszczenia się.

WIĘCEJ

ANOMALIA

Anomalia – dowolny warunek, który odchodzi od oczekiwań bazujących na specyfikacji wymagań, dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, standardach, i innych; albo […]

WIĘCEJ

AUDYT

Audyt – niezależna ocena oprogramowania lub procesów w celu ustalenia zgodności ze standardami, wytycznymi, specyfikacjami oraz/lub procedurami, oparta na obiektywnych […]

WIĘCEJ

AWARIA

Awaria – odchyłka modułu lub systemu od oczekiwanego zachowania lub rezultatu działania. Wg:Fenton

WIĘCEJ

CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION

Capability Maturity Model Integration (CMMI – zintegrowany model dojrzałości organizacyjnej) – struktura, która opisuje kluczowe elementy efektywnego rozwoju produktu i […]

WIĘCEJ

CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION – ZINTEGROWANY MODEL DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACYJNEJ

zobacz: Capability Maturity Model Integration

WIĘCEJ

CTP

zobacz: krytyczne procesy testowania

WIĘCEJ

DEFEKT

Defekt – wada modułu lub systemu, która może spowodować, że moduł lub system nie wykona zakładanej czynności, np. niepoprawne wyrażenie […]

WIĘCEJ

DYREKTOR TESTÓW

Dyrektor testów – menedżer wyższego szczebla zarządzający kierownikami testów. Patrz także Kierownik testów

WIĘCEJ

EFEKTYWNOŚĆ

ujednoznacznienie Efektywność (oprogramowanie) Efektywność (proces)

WIĘCEJ