SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATM

WSTECZ

EFEKTYWNOŚĆ (OPROGRAMOWANIE)

inne znaczenia|Efektywność Efektywność (oprogramowanie) – zdolność oprogramowania do zapewnienia odpowiedniego poziomu wydajności, relatywnie do ilości zużytych zasobów, w określonych warunkach. […]

WIĘCEJ

EFEKTYWNOŚĆ (PROCES)

inne znaczenia|Efektywność Efektywność (proces) – zdolność procesu do tworzenia zamierzonych wyników w zależności od ilości użytych zasobów.

WIĘCEJ

GŁÓWNY PLAN TESTÓW

Główny plan testów – plan testów, który odnosi się do wielu poziomów testów. Patrz także plan testów

WIĘCEJ

IDENTYFIKACJA RYZYKA

Identyfikacja ryzyka – proces identyfikacji ryzyk wykorzystujący takie techniki jak burza mózgów, listy kontrolne, historię awarii.

WIĘCEJ

IMPLEMENTACJA TESTÓW

Implementacja testów – proces projektowania i nadawania priorytetów procedurom testowym, tworzenie danych testowych i, opcjonalnie, przygotowywania jarzm testowych, pisania automatycznych […]

WIĘCEJ

INSPEKCJA

Inspekcja – rodzaj przeglądu koleżeńskiego polegający na wizualnej weryfikacji dokumentów w celu wykrycia defektów, np. niezgodności ze standardami projektowymi lub […]

WIĘCEJ

KOMITET ZARZĄDZANIA USTERKAMI

Komitet zarządzania usterkami – zespół interesariuszy z różnych specjalności, który zarządza zgłaszanymi usterkami od zgłoszenia do końcowego rozwiązania (usunięcia usterki, […]

WIĘCEJ

KONSYLIUM NAD DEFEKTAMI

zobacz: Komitet zarządzania usterkami

WIĘCEJ

KONTROLA RYZYKA

Kontrola ryzyka – proces, w którym podejmuje się decyzje i implementuje metryki w celu redukcji ryzyka lub utrzymania go na […]

WIĘCEJ

KRYTERIUM WYJŚCIA

Kryterium wyjścia – zbiór ogólnych i specyficznych warunków, uzgodnionych z udziałowcami, których spełnienie jest wymagane do oficjalnego zakończenia procesu. Celem […]

WIĘCEJ