SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATM

WSTECZ

KRYTYCZNE PROCESY TESTOWANIA

Krytyczne procesy testowania (CTP akronim od angielskiego Critical Testing Processes) – model oparty na zawartości, służący poprawie procesu testowania, zbudowany […]

WIĘCEJ

LOG TESTÓW

Log testów – chronologiczny zapis szczegółów związanych z wykonaniem testów. Bibliografia:IEEE 829

WIĘCEJ

MODERATOR

Moderator – lider i główna osoba odpowiedzialna za prowadzenie inspekcji lub przeglądu.

WIĘCEJ

MONITOROWANIE TESTÓW

Monitorowanie testów – zadanie w zarządzaniu testowaniem, zajmujące się okresowym sprawdzaniem statusu projektu testowego. Przygotowywane są raporty porównujące stan aktualny […]

WIĘCEJ

NADZOROWANIE TESTU

Nadzorowanie testu – zadanie z zakresu zarządzania testem, którego celem jest opracowanie i zastosowanie działań korygujących projekt testowy, kiedy monitowanie […]

WIĘCEJ

NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA TESTAMI

Narzędzie do zarządzania testami – narzędzie wspomagające zarządzanie testami i sterowanie częścią procesu testowego. Zwykle ma kilka funkcji takich jak […]

WIĘCEJ

NARZĘDZIE O OTWARTYM KODZIE

Narzędzie o otwartym kodzie – narzędzie programistyczne, które jest dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników w postaci kodu źródłowego, zwykle poprzez […]

WIĘCEJ

NIESTANDARDOWE OPROGRAMOWANIE

zobacz: Oprogramowanie na zamówienie

WIĘCEJ

NIEZALEŻNOŚĆ TESTOWANIA

Niezależność testowania – rozdzielenie odpowiedzialności, które sprzyja zapewnieniu obiektywności testowania. Wg:DO 178b

WIĘCEJ

OCENA RYZYKA

Ocena ryzyka – proces oceny ryzyka projektowego lub produktowego w celu określenia jego poziomu, zwykle przez wyznaczenie wartości prawdopodobieństwa i […]

WIĘCEJ