SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATM

WSTECZ

PLAN PRZEGLĄDU

Plan przeglądu – dokument opisujący podejście, zasoby i harmonogram zamierzonych czynności związanych z przeglądem. Identyfikuje on, m.in. dokumenty i kod […]

WIĘCEJ

PLAN TESTÓW

Plan testów – dokument opisujący zakres, metody, zasoby oraz harmonogram zamierzonych czynności testowych. Określa – między innymi – elementy testowe, […]

WIĘCEJ

PLAN TESTÓW JEDNEGO POZIOMU

Plan testów jednego poziomu – plan testu, który odnosi się do jednego poziomu testowania. Patrz także Plan testów

WIĘCEJ

PLANOWANIE TESTÓW

Planowanie testów – czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian.

WIĘCEJ

PODEJŚCIE DO TESTU

Podejście do testu – implementacja strategii testów dla konkretnego projektu. Zwykle zawiera decyzje podjęte na podstawie celów i analizy ryzyka […]

WIĘCEJ

PODSTAWOWA PRZYCZYNA

Podstawowa przyczyna – przyczyna defektu, która – gdy zostanie wyeliminowana – wystąpienie tego typu defektu redukuje lub usuwa. Bibliografia:CMMI

WIĘCEJ

POLITYKA TESTÓW

Polityka testów – dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania organizacji dotyczące testowania.

WIĘCEJ

POWSTRZYMANIE FAZOWE

Powstrzymanie fazowe – odsetek defektów, które zostały usunięte w tej samej fazie cyklu życia oprogramowania, w której zostały wprowadzone.

WIĘCEJ

POZIOM TESTÓW

Poziom testów – grupa czynności testowych, które są razem zorganizowane i zarządzane. Poziom testów jest powiązany z poziomami odpowiedzialności w […]

WIĘCEJ

PRIORYTET

Priorytet – poziom (biznesowej) ważności określony dla elementu np. defektu.

WIĘCEJ