SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATM

WSTECZ

PROCEDURA TESTOWA

zobacz: specyfikacja procedury testowej

WIĘCEJ

PROCES SYSTEMATYCZNEGO TESTOWANIA I OCENY

Proces systematycznego testowania i oceny (STEP – akronim od angielskiego Systematic Test and Evaluation Process) – ustrukturalizowana metodyka testowania, również […]

WIĘCEJ

PRODUKCYJNE TESTY AKCEPTACYJNE

Produkcyjne testy akceptacyjne – testowanie produkcyjne w fazie testów akceptacyjnych, zwykle przeprowadzane w środowisku produkcyjnym będącym symulacją rzeczywistego środowiska produkcyjnego. […]

WIĘCEJ

PROJEKT TESTU

ujednoznacznienie Projekt testu (specyfikacja) – specyfikacja projektu testów Projekt testu (proces)

WIĘCEJ

PROJEKT TESTU (PROCES)

inne znaczenia|Projekt testu Projekt testu – proces przekształcania ogólnych celów testowania w uszczegółowione warunki testowe i przypadki testowe.

WIĘCEJ

PRZEGLĄD

Przegląd – ocena produktu lub statusu projektu mająca na celu stwierdzenie rozbieżności od planowanych założeń i rekomendację usprawnień. Przykłady: przegląd […]

WIĘCEJ

PRZEGLĄD KIEROWNICZY

Przegląd kierowniczy – systematyczna ocena procesu zakupu, dostawy, wytworzenia, działania lub utrzymania oprogramowania wykonywana przez albo w imieniu kierownictwa, która […]

WIĘCEJ

PRZEGLĄD NIEFORMALNY

Przegląd nieformalny – przegląd, który nie jest oparty na formalnej (udokumentowanej) procedurze.

WIĘCEJ

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przegląd techniczny – dyskusja w grupie współpracowników skupiająca się na osiągnięciu porozumienia w zakresie aspektów technicznych. Bibliografia:Gilb and Graham Bibliografia:IEEE […]

WIĘCEJ

PRZEGLĄDAJĄCY

Przeglądający – osoba zaangażowana w przegląd, która identyfikuje i opisuje odstępstwa w przeglądanym produkcie lub projekcie. Przeglądający mogą być dobierani […]

WIĘCEJ