SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATM

WSTECZ

PRZEJRZENIE

Przejrzenie – przedstawienie przez autora, krok po kroku, dokumentu w celu zebrania informacji i ustalenia wspólnego rozumienia jego zawartości. Bibliografia:Freedman […]

WIĘCEJ

PRZYPADEK TESTOWY

Przypadek testowy – zbiór danych wejściowych, wstępnych warunków wykonania, oczekiwanych rezultatów i końcowych warunków wykonania opracowany w określonym celu lub […]

WIĘCEJ

REZULTAT FAŁSZYWIE NEGATYWNY

zobacz: Rezultat fałszywie zaliczony

WIĘCEJ

REZULTAT FAŁSZYWIE NIEZALICZONY

Rezultat fałszywie niezaliczony – test, w którym defekt został zaraportowany, chociaż defekt ten wcale nie występuje.

WIĘCEJ

REZULTAT FAŁSZYWIE POZYTYWNY

zobacz: Rezultat fałszywie niezaliczony

WIĘCEJ

REZULTAT FAŁSZYWIE ZALICZONY

Rezultat fałszywie zaliczony – test, w którym nie zidentyfikowano obecności występującej w testowanym obiekcie usterki.

WIĘCEJ

RYZYKO

Ryzyko – czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami; zazwyczaj opisywany jako wpływ oraz prawdopodobieństwo.

WIĘCEJ

RYZYKO JAKOŚCIOWE

Ryzyko jakościowe – ryzyko związane z atrybutem jakościowym. Patrz także Atrybut jakościowy Ryzyko produktowe

WIĘCEJ

RYZYKO PRODUKTOWE

Ryzyko produktowe – ryzyko bezpośrednio powiązane z przedmiotem testów. Patrz także Ryzyko

WIĘCEJ

RYZYKO PROJEKTOWE

Ryzyko projektowe – ryzyko związane z zarządzaniem i kontrolą projektu (testowego), np. braki zasobowe, rygorystyczny harmonogram, zmieniające się wymagania itp. […]

WIĘCEJ