SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATM

WSTECZ

SKRYPT TESTOWY

Skrypt testowy – powszechnie używana nazwa specyfikacji procedury testowej, zwłaszcza automatycznej.

WIĘCEJ

SKUTECZNOŚĆ

Skuteczność – zdolność do osiągania zamierzonego rezultatu. Patrz także Efektywność

WIĘCEJ

SPECYFIKACJA PROCEDURY TESTOWEJ

Specyfikacja procedury testowej – dokument określający ciąg akcji umożliwiających wykonanie testu. Znana także jako skrypt testowy lub manualny skrypt testowy. […]

WIĘCEJ

STEP

zobacz: Proces systematycznego testowania i oceny

WIĘCEJ

STRATEGIA TESTÓW

Strategia testów – wysokopoziomowy opis poziomów testów, które mają być wykonane oraz testów w ramach tych poziomów dla organizacji lub […]

WIĘCEJ

SUMARYCZNY RAPORT Z TESTÓW

Sumaryczny raport z testów – sumaryczny dokument przedstawiający działania testowe i ich rezultaty. Zawiera także ocenę testowanych elementów pod względem […]

WIĘCEJ

SZACOWANIE TESTÓW

Szacowanie testów – obliczona aproksymacja wyniku (np. praca, data zakończenia, związane koszty, ilość przypadków testowych itp.), która jest użyteczna nawet […]

WIĘCEJ

SZEROKOPASMOWA TECHNIKA DELFICKA

Szerokopasmowa technika delficka – bazująca na wiedzy eksperckiej technika estymacji pracochłonności, opierająca się na zbiorowej wiedzy członków zespołu, polegająca na […]

WIĘCEJ

TEST MATURITY MODEL INTEGRATION

Test Maturity Model integration (TMMi – Zintegrowany Model Dojrzałości Testów) – pięciostopniowa struktura umożliwiająca doskonalenie procesu testowego, zgodna z Zintegrowanym […]

WIĘCEJ

TMMI

zobacz: Test Maturity Model integration

WIĘCEJ