SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATM

WSTECZ

TPI NEXT

TPI Next – ciągła (nie schodkowa) struktura doskonalenia z biznesowego punktu widzenia, opisujący kluczowe elementy efektywnego i skutecznego procesu testoweg].

WIĘCEJ

WARUNEK TESTOWY

Warunek testowy – element lub zdarzenie modułu lub systemu, który może być zweryfikowany przez jeden lub więcej przypadków testowych, np. […]

WIĘCEJ

WAŻNOŚĆ

Ważność – stopień wpływu defektu na rozwój lub działanie modułu lub systemu. Wg:IEEE 610

WIĘCEJ

WŁASNE NARZĘDZIE

Własne narzędzie – narzędzie softwarowe wytworzone specjalnie dla grupy użytkowników lub klientów.

WIĘCEJ

WYKONANIE TESTU

Wykonanie testu – proces przeprowadzenia testu na module lub systemie, w wyniku którego otrzymujemy rzeczywiste rezultaty.

WIĘCEJ

ZAMKNIĘCIE TESTU

Zamknięcie testu – podczas fazy zamknięcia testów zbierane są dane z zakończonych aktywności w celu podsumowania doświadczeń, testaliów, faktów i […]

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zarządzanie ryzykiem – systematyczne wdrażanie procedur i praktyk dla zadań identyfikacji, analizowania, ustalania priorytetów i kontrolowania ryzyka.

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE TESTAMI

Zarządzanie testami – planowanie, szacowanie, monitorowanie oraz kontrola przebiegu testów, na ogół prowadzone przez kierownika testów.

WIĘCEJ

ZINTEGROWANY MODEL DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACYJNEJ

zobacz: Capability Maturity Model Integration

WIĘCEJ

ZINTEGROWANY MODEL DOJRZAŁOŚCI TESTÓW

zobacz: Test Maturity Model integration

WIĘCEJ