SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATT

WSTECZ

ANALIZA DYNAMICZNA

Analiza dynamiczna – proces oceny systemu lub modułu w oparciu o jego zachowanie w działaniu, np. zarządzanie pamięcią, wykorzystaniem procesora.

WIĘCEJ

ANALIZA PRZEPŁYWU DANYCH

Analiza przepływu danych – analiza statyczna przeprowadzana w oparciu o definiowanie i użycie zmiennych.

WIĘCEJ

ANALIZA PRZEPŁYWU STEROWANIA

Analiza przepływu sterowania – forma analizy statycznej oparta na reprezentacji wszystkich możliwych sekwencji zdarzeń (ścieżek) mających miejsce podczas działania modułu […]

WIĘCEJ

ANALIZA RYZYKA

Analiza ryzyka – proces oceny zidentyfikowanych ryzyk mający na celu oszacowanie ich wpływu i prawdopodobieństwa ziszczenia się.

WIĘCEJ

ANALIZA STATYCZNA

Analiza statyczna – analiza artefaktów oprogramowania, np. wymagań bądź kodu programu przeprowadzona bez wykonywania tych artefaktów. Analiza statyczna jest na […]

WIĘCEJ

ANALIZATOR STATYCZNY

Analizator statyczny – narzędzie wykonujące analizę statyczną.

WIĘCEJ

ANTYWZORZEC

Antywzorzec – powtarzalna akcja, proces, struktura lub rozwiązanie wielokrotnego użytku, które początkowo wydawało się korzystne i jest często używane, ale […]

WIĘCEJ

BIAŁOSKRZYNKOWE TECHNIKI PROJEKTOWANIA TESTÓW

Białoskrzynkowe techniki projektowania testów – procedura tworzenia i/lub wybierania przypadków testowych oparta na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.

WIĘCEJ

DOJRZAŁOŚĆ

ujednoznacznienie Dojrzałość (organizacja) Dojrzałość (oprogramowanie)

WIĘCEJ

DOJRZAŁOŚĆ (OPROGRAMOWANIE)

inne znaczenia|dojrzałość Dojrzałość (oprogramowanie) – zdolność oprogramowania do uniknięcia awarii jako rezultatu defektów. Bibliografia:ISO 9126 Patrz także Niezawodność

WIĘCEJ