SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATT

WSTECZ

DOJRZAŁOŚĆ (ORGANIZACJA)

inne znaczenia|Dojrzałość Dojrzałość (organizacja) – zdolność utrzymania przez organizację skuteczności oraz efektywności w realizowanych przez nią procesach i stosowanych praktykach. […]

WIĘCEJ

DZIKI WSKAŹNIK

Dziki wskaźnik – wskaźnik, który nie wskazuje na poprawne obiekty właściwego typu, ani nie jest wskaźnikiem pustym (null) w językach, […]

WIĘCEJ

EFEKTYWNOŚĆ

ujednoznacznienie Efektywność (oprogramowanie) Efektywność (proces)

WIĘCEJ

EFEKTYWNOŚĆ (OPROGRAMOWANIE)

inne znaczenia|Efektywność Efektywność (oprogramowanie) – zdolność oprogramowania do zapewnienia odpowiedniego poziomu wydajności, relatywnie do ilości zużytych zasobów, w określonych warunkach. […]

WIĘCEJ

EFEKTYWNOŚĆ (PROCES)

inne znaczenia|Efektywność Efektywność (proces) – zdolność procesu do tworzenia zamierzonych wyników w zależności od ilości użytych zasobów.

WIĘCEJ

INSTALOWALNOŚĆ

Instalowalność – zdolność oprogramowania do bycia zainstalowanym w wyspecyfikowanym środowisku. Bibliografia:ISO 9126 Patrz także Przenaszalność

WIĘCEJ

KOEGZYSTENCJA

Koegzystencja – zdolność produktu oprogramowania do działania z innym niezależnym oprogramowaniem we wspólnym środowisku dzieląc wspólne zasoby. Bibliografia:ISO 9126 Patrz […]

WIĘCEJ

KONTROLA RYZYKA

Kontrola ryzyka – proces, w którym podejmuje się decyzje i implementuje metryki w celu redukcji ryzyka lub utrzymania go na […]

WIĘCEJ

MODEL WZROSTU NIEZAWODNOŚCI

Model wzrostu niezawodności – model pokazujący poprawę niezawodności modułu lub systemu jako wynik poprawiania defektów w czasie.

WIĘCEJ

MODYFIKOWALNOŚĆ

Modyfikowalność – zdolność produktu oprogramowania do wprowadzania wyspecyfikowanych zmian. Bibliografia:ISO 9126 Patrz także Pielęgnowalność

WIĘCEJ