SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATT

WSTECZ

TESTOWANIE PRZEPŁYWU STEROWANIA

Testowanie przepływu sterowania – podejście do testowania strukturalnego, w którym przypadki testowe są projektowane tak by wykonywały określone sekwencje zdarzeń […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE ŚCIEŻEK

Testowanie ścieżek – białoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki testowe projektowane są w celu wykonania ścieżek.

WIĘCEJ

TESTOWANIE SPOSOBEM PAR

Testowanie sposobem par – czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki testowe są projektowane tak by wykonać wszystkie możliwe […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE STEROWANE DANYMI

Testowanie sterowane danymi – technika automatyzacji testów, która polega na umieszczeniu danych testowych i oczekiwanych wyników w tabeli lub arkuszu […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE W OPARCIU O TABLICĘ DECYZYJNĄ

Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną – czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych polegająca na sprawdzeniu działania modułu lub systemu w […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE WARUNKÓW W DECYZJACH

Testowanie warunków w decyzjach – białoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych polegająca na sprawdzaniu wartości warunków i wyników decyzji.

WIĘCEJ

TESTOWANIE WIELU WARUNKÓW

Testowanie wielu warunków – białoskrzynkowa technika projektowania testów, w której przypadki testowe są projektowane tak, aby wykonać kombinacje wyjść pojedynczych […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE WSPÓŁDZIAŁANIA

Testowanie współdziałania – proces testowania w celu określenia współdziałania oprogramowania. Patrz także Testowanie funkcjonalności

WIĘCEJ

TESTOWANIE WYDAJNOŚCIOWE

Testowanie wydajnościowe – proces testowania mający na celu określenie wydajności oprogramowania. Patrz także Testowanie efektywności

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZABEZPIECZEŃ

Testowanie zabezpieczeń – testowanie mające na celu określenie zabezpieczeń oprogramowania. Patrz także Testowanie funkcjonalności

WIĘCEJ