SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ATT

WSTECZ

WARTOŚĆ WARUNKU

Wartość warunku – wyliczenie wartości warunku jako Prawda albo Fałsz.

WIĘCEJ

WARUNEK ATOMOWY

Warunek atomowy – warunek, którego nie można rozłożyć na elementy prostsze (zdekomponować), np. warunek, który nie zawiera dwóch lub więcej […]

WIĘCEJ

WYCIEK PAMIĘCI

Wyciek pamięci – błąd mechanizmu programu wykonującego dynamiczną alokację pamięci po zaprzestaniu jej używania. Może on prowadzić do awarii programu […]

WIĘCEJ

ZASTĘPOWALNOŚĆ

Zastępowalność – zdolność oprogramowania do wykorzystania w miejsce innego oprogramowania o takim samym przeznaczeniu i w takim samym środowisku. Bibliografia:ISO […]

WIĘCEJ

ZDOLNOŚĆ ADAPTACYJNA

Zdolność adaptacyjna – zdolność oprogramowania do dostosowania się do różnych środowisk, bez konieczności stosowania działań lub środków innych niż te, […]

WIĘCEJ

ZDOLNOŚĆ ANALIZY

Zdolność analizy – zdolność wytwarzanego produktu do bycia zdiagnozowanym pod kątem braków lub przyczyn awarii lub pod kątem rozpoznania części […]

WIĘCEJ

ZŁOŻONOŚĆ CYKLOMATYCZNA

Złożoność cyklomatyczna – liczba niezależnych ścieżek w programie. Złożoność cyklomatyczna jest określona wzorem L – N + 2P, gdzie: L […]

WIĘCEJ

ZWARCIE

Zwarcie – technika języków programowania / interpreterów przy obliczaniu warunków złożonych, w której warunek po jednej stronie operatora logicznego może […]

WIĘCEJ