SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: CTFL

WSTECZ

WYMAGANIE FUNKCJONALNE

Wymaganie funkcjonalne – wymaganie specyfikujące funkcję, którą moduł lub system musi zrealizować. Bibliografia:IEEE 610

WIĘCEJ

WYMAGANIE NIEFUNKCJONALNE

Wymaganie niefunkcjonalne – wymaganie, które nie dotyczy funkcjonalności, ale cech oprogramowania takich jak niezawodność, efektywność, użyteczność, pielęgnowalność i przenaszalność.

WIĘCEJ

WYTWARZANIE STEROWANE TESTAMI

Wytwarzanie sterowane testami – sposób wytwarzania oprogramowania, w którym przypadki testowe są przygotowywane i często automatyzowane zanim powstanie oprogramowanie, które […]

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI

Zarządzanie incydentami – proces składający się z rozpoznania, analizy, prowadzenia działań i rozwiązywania incydentów. Polega on na rejestracji incydentów, klasyfikacji […]

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ

Zarządzanie konfiguracją – dyscyplina używająca technicznych i administracyjnych metod kierowania i nadzoru aby: określić i udokumentować charakterystyki funkcjonalne i fizyczne […]

WIĘCEJ

ZAŚLEPKA

Zaślepka – szkieletowa albo specjalna implementacja modułu używana podczas produkcji lub testów innego modułu, który tę zaślepkę wywołuje albo jest […]

WIĘCEJ

ZESTAW TESTOWY

Zestaw testowy – ciąg przypadków testowych, w którym warunki wyjściowe z jednego testu używa się jako warunki wejściowe do następnego […]

WIĘCEJ

ZGADYWANIE BŁĘDÓW

Zgadywanie błędów – technika projektowania testów gdzie bazując na doświadczeniu testera przewiduje się jakie defekty, będące efektem wykonanych pomyłek, mogą […]

WIĘCEJ

ZŁOŻONOŚĆ

Złożoność – stopień trudności do nauczenia, utrzymania i weryfikacji według którego moduł lub system i/lub jego wewnętrzna struktura został (została) […]

WIĘCEJ