SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: CTFL

WSTECZ

CZARNOSKRZYNKOWA TECHNIKA PROJEKTOWANIA PRZYPADKÓW TESTOWYCH

Czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych – procedura wyprowadzająca i/lub wybierająca przypadki testowe w oparciu o analizę specyfikacji, funkcjonalnej lub niefunkcjonalnej, […]

WIĘCEJ

DEBAGOWANIE

Debagowanie – proces wyszukiwania, analizowania i usuwania przyczyn awarii oprogramowania.

WIĘCEJ

DEFEKT

Defekt – wada modułu lub systemu, która może spowodować, że moduł lub system nie wykona zakładanej czynności, np. niepoprawne wyrażenie […]

WIĘCEJ

EFEKT PRÓBNIKA

Efekt próbnika – efekt wpływu elementu pomiarowego na moduł lub system podczas dokonywania pomiaru, np. poprzez narzędzie do testów wydajnościowych. […]

WIĘCEJ

GĘSTOŚĆ BŁĘDÓW

zobacz: gęstość usterek

WIĘCEJ

HARMONOGRAM WYKONANIA TESTU

Harmonogram wykonania testu – schemat wykonania procedur testowych. UWAGA: Procedury testowe są zawarte w harmonogramie wykonania testów, w ich kontekście […]

WIĘCEJ

INCYDENT

Incydent – każde zdarzenie wymagające zbadania. Wg:IEEE 1008

WIĘCEJ

INSPEKCJA

Inspekcja – rodzaj przeglądu koleżeńskiego polegający na wizualnej weryfikacji dokumentów w celu wykrycia defektów, np. niezgodności ze standardami projektowymi lub […]

WIĘCEJ

INTEGRACJA

Integracja – proces łączenia modułów lub systemów w większe zespoły.

WIĘCEJ

ITERACYJNY MODEL WYTWARZANIA

Iteracyjny model wytwarzania – metoda wytwarzania oprogramowania, w której projekt jest podzielony na dużą ilość iteracji. Iteracja stanowi zamknięty cykl […]

WIĘCEJ