SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: CTFL

WSTECZ

PROTOKÓLANT

Protokólant (skryba) – osoba, która podczas spotkania przeglądowego rejestruje w dzienniku przeglądu każdy zgłoszony defekt lub sugestię odnośnie usprawnienia procesu. […]

WIĘCEJ

PRZEGLĄD

Przegląd – ocena produktu lub statusu projektu mająca na celu stwierdzenie rozbieżności od planowanych założeń i rekomendację usprawnień. Przykłady: przegląd […]

WIĘCEJ

PRZEGLĄD FORMALNY

Przegląd formalny – przegląd charakteryzujący się udokumentowanymi procedurami i wymaganiami, np. inspekcja.

WIĘCEJ

PRZEGLĄD KOLEŻEŃSKI

Przegląd koleżeński – przegląd produktów powstałych podczas wytwarzania oprogramowania przeprowadzany przez kolegów ich twórcy mający na celu wskazanie defektów i […]

WIĘCEJ

PRZEGLĄD NIEFORMALNY

Przegląd nieformalny – przegląd, który nie jest oparty na formalnej (udokumentowanej) procedurze.

WIĘCEJ

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przegląd techniczny – dyskusja w grupie współpracowników skupiająca się na osiągnięciu porozumienia w zakresie aspektów technicznych. Bibliografia:Gilb and Graham Bibliografia:IEEE […]

WIĘCEJ

PRZEGLĄDAJĄCY

Przeglądający – osoba zaangażowana w przegląd, która identyfikuje i opisuje odstępstwa w przeglądanym produkcie lub projekcie. Przeglądający mogą być dobierani […]

WIĘCEJ

PRZEJRZENIE

Przejrzenie – przedstawienie przez autora, krok po kroku, dokumentu w celu zebrania informacji i ustalenia wspólnego rozumienia jego zawartości. Bibliografia:Freedman […]

WIĘCEJ

PRZEPŁYW DANYCH

Przepływ danych – abstrakcyjna reprezentacja sekwencji i możliwych zmian stanu obiektu danych, gdzie dostępne stany obiektu to utworzenie, użycie lub […]

WIĘCEJ

PRZEPŁYW STEROWANIA

Przepływ sterowania – sekwencja zdarzeń (w postaci ścieżki) mająca miejsce podczas pracy modułu lub systemu.

WIĘCEJ