SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: CTFL

WSTECZ

PRZYPADEK TESTOWY

Przypadek testowy – zbiór danych wejściowych, wstępnych warunków wykonania, oczekiwanych rezultatów i końcowych warunków wykonania opracowany w określonym celu lub […]

WIĘCEJ

PRZYROSTOWY MODEL WYTWARZANIA

Przyrostowy model wytwarzania – model wytwarzania oprogramowania, w którym przedsięwzięcie realizowane jest przyrostowo, w cyklach, z których każdy dostarcza część […]

WIĘCEJ

RAPORT O INCYDENCIE

Raport o incydencie – dokument opisujący jakiekolwiek zdarzenie, które nastąpiło np. podczas testowania, wymagające dalszego zbadania. Wg:IEEE 829

WIĘCEJ

REJESTRACJA INCYDENTU

Rejestracja incydentu – dokumentowanie szczegółów zdarzenia, które wystąpiło, na przykład podczas testów.

WIĘCEJ

RETESTOWANIE

Retestowanie – testowanie polegające na uruchomieniu przypadków testowych, które podczas ostatniego uruchomienia wykryły błędy, w celu sprawdzenia poprawności naprawy.

WIĘCEJ

RYZYKO

Ryzyko – czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami; zazwyczaj opisywany jako wpływ oraz prawdopodobieństwo.

WIĘCEJ

RYZYKO PRODUKTOWE

Ryzyko produktowe – ryzyko bezpośrednio powiązane z przedmiotem testów. Patrz także Ryzyko

WIĘCEJ

RYZYKO PROJEKTOWE

Ryzyko projektowe – ryzyko związane z zarządzaniem i kontrolą projektu (testowego), np. braki zasobowe, rygorystyczny harmonogram, zmieniające się wymagania itp. […]

WIĘCEJ

SKRYPT TESTOWY

Skrypt testowy – powszechnie używana nazwa specyfikacji procedury testowej, zwłaszcza automatycznej.

WIĘCEJ

SPECYFIKACJA PROCEDURY TESTOWEJ

Specyfikacja procedury testowej – dokument określający ciąg akcji umożliwiających wykonanie testu. Znana także jako skrypt testowy lub manualny skrypt testowy. […]

WIĘCEJ