SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: EITP

WSTECZ

CYKL ŻYCIA OPROGRAMOWANIA

Cykl życia oprogramowania – okres czasu rozpoczynający się, kiedy pojawi się pomysł na oprogramowanie i kończący się, gdy oprogramowanie nie […]

WIĘCEJ

DIAGNOZOWANIE (IDEAL)

Diagnozowanie (IDEAL) – faza w modelu IDEAL, podczas której określa się aktualny stan w stosunku do pożądanego. Faza diagnozowania składa […]

WIĘCEJ

DIAGRAM PRZYCZYNOWO–SKUTKOWY

Diagram przyczynowo–skutkowy – graficzna prezentacja używana do przedstawienia i wyświetlenia związków pomiędzy różnymi możliwymi źródłowymi przyczynami problemu. Możliwe przyczyny rzeczywistego […]

WIĘCEJ

DOSKONALĄCY PROCES TESTOWY

Doskonalący proces testowy – osoba wprowadzająca udoskonalenia w procesie testowym zgodnie z planem doskonalenia testów.

WIĘCEJ

DOSKONALENIE PROCESU TWORZENIA OPROGRAMOWANIA

Doskonalenie procesu tworzenia oprogramowania (SPI akronim od angielskiego Software Process Improvement) – program czynności zaprojektowanych w celu poprawy wydajności i […]

WIĘCEJ

DZIAŁANIE (IDEAL)

Działanie (IDEAL) – faza w modelu IDEAL, podczas której ulepszenia są opracowywane, wdrażane i stosowane w organizacji. Faza „działanie” składa […]

WIĘCEJ

GŁÓWNY OCENIAJĄCY (ASESOR)

Główny oceniający (asesor) – osoba, która kieruje procesem oceny. W pewnych przypadkach, np. w CMMI oraz TMMi, gdy dokonywana jest […]

WIĘCEJ

GQM

zobacz: Cel Pytanie Metryka

WIĘCEJ

GRAF PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY

Graf przyczynowo-skutkowy – graficzna reprezentacja wejść i/lub bodźców (przyczyn) z odpowiadającymi im wyjściami (efektami), które mogą być wykorzystane do zaprojektowania […]

WIĘCEJ

GRUPA ZAJMUJĄCA SIĘ PROCESEM TESTOWYM

Grupa zajmująca się procesem testowym (TPG akronim od angielskiego Test Process Group) – zespół specjalistów (od testów), którzy ułatwiają zdefiniowanie, […]

WIĘCEJ