SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: EITP

WSTECZ

IDEAL

IDEAL – model doskonalenia organizacji, który może być wykorzystywany jako harmonogram przy rozpoczynaniu, planowaniu i wdrażaniu ulepszeń. Nazwa modelu IDEAL […]

WIĘCEJ

INSPEKCJA

Inspekcja – rodzaj przeglądu koleżeńskiego polegający na wizualnej weryfikacji dokumentów w celu wykrycia defektów, np. niezgodności ze standardami projektowymi lub […]

WIĘCEJ

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Inteligencja emocjonalna – zdolność, umiejętność i biegłość w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu emocjami własnymi, innych ludzi lub grup.

WIĘCEJ

JAKOŚĆ W OPARCIU O UŻYTKOWNIKA

Jakość w oparciu o użytkownika – spojrzenie na jakość, gdzie jakość to zdolność zaspokojenia potrzeb, pragnień i wymagań użytkownika (użytkowników). […]

WIĘCEJ

JAKOŚĆ W OPARCIU O WARTOŚĆ

Jakość w oparciu o wartość – spojrzenie na jakość, gdzie jakość jest zdefiniowana przez cenę. Jakość produktu lub usługi rozumiemy […]

WIĘCEJ

JAKOŚĆ W OPARCIU O WYTWARZANIE

Jakość w oparciu o wytwarzanie – spojrzenie na jakość, w którym jakość jest mierzona przez stopień, w jakim produkt lub […]

WIĘCEJ

KORPORACYJNA TABLICA ROZDZIELCZA

Korporacyjna tablica rozdzielcza – przedstawienie – przy pomocy tablicy rozdzielczej – statusu organizacji i kondycji przedsiębiorstwa. Patrz także Zrównoważona karta […]

WIĘCEJ

KRYTYCZNE PROCESY TESTOWANIA

Krytyczne procesy testowania (CTP akronim od angielskiego Critical Testing Processes) – model oparty na zawartości, służący poprawie procesu testowania, zbudowany […]

WIĘCEJ

KRYTYCZNY CZYNNIK SUKCESU

Krytyczny czynnik sukcesu – element, niezbędny w organizacji lub projekcie do wypełnienia jej/jego misji. Krytyczne czynniki sukcesu to te czynniki […]

WIĘCEJ

MANIFEST POPRAWIANIA PROCESU TESTOWEGO

Manifest poprawiania procesu testowego – deklaracja, powtarzająca manifest Agile, określającą wartości ważne dla poprawy procesu testowego. Są to: elastyczność ponad […]

WIĘCEJ