SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: EITP

WSTECZ

OWB

zobacz: odsetek wykrytych błędów

WIĘCEJ

PLAN DOSKONALENIA TESTÓW

Plan doskonalenia testów – plan osiągnięcia celów doskonalenia procesu testowego oparty na zrozumieniu aktualnych mocnych i słabych stron procesów testowych […]

WIĘCEJ

POLITYKA TESTÓW

Polityka testów – dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania organizacji dotyczące testowania.

WIĘCEJ

PROCES SYSTEMATYCZNEGO TESTOWANIA I OCENY

Proces systematycznego testowania i oceny (STEP – akronim od angielskiego Systematic Test and Evaluation Process) – ustrukturalizowana metodyka testowania, również […]

WIĘCEJ

PROGRAMOWANIE EKSTREMALNE

Programowanie ekstremalne (XP – akronim od angielskiego Extreme Programming) – metodyka inżynierii oprogramowania używana w ramach zwinnego wytwarzania oprogramowania. Jej […]

WIĘCEJ

RAPORT Z OCENY

Raport z oceny – dokument podsumowujący wyniki oceny, np. wnioski, zalecenia oraz ustalenia. Patrz także Ocena procesu

WIĘCEJ

RATIONAL UNIFIED PROCESS

Rational Unified Process (RUP) – komercyjna, adaptowalna struktura iteracyjnego wytwarzania oprogramowania, składająca się z czterech faz życia projektu: rozpoczęcie, opracowanie, […]

WIĘCEJ

REPREZENTACJA CIĄGŁA

Reprezentacja ciągła – struktura modelu dojrzałości organizacyjnej, w której poziomy dojrzałości określają zalecaną kolejność usprawnień procesów w określonym obszarze procesowym. […]

WIĘCEJ

REPREZENTACJA ETAPOWA

Reprezentacja etapowa – struktura modelu, w którym osiągnięcie celów zbioru zakresów procesów określa poziom dojrzałości; każdy poziom stanowi podstawę dla […]

WIĘCEJ

RETROSPEKTYWA PROJEKTU

Retrospektywa projektu – ustrukturalizowane podejście do zapoznania się z wyciągniętymi wnioskami i stworzenia konkretnych planów działań mających na celu poprawę […]

WIĘCEJ