SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: EITP

WSTECZ

RUP

zobacz: Rational Unified Process

WIĘCEJ

SCRUM

SCRUM – iteracyjna, przyrostowa struktura zarządzania projektem, powszechnie stosowana w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania. Patrz także Zwinne wytwarzanie oprogramowania

WIĘCEJ

SPOTKANIE RETROSPEKTYWNE

Spotkanie retrospektywne – spotkanie na końcu projektu, podczas którego członkowie zespołu projektowego oceniają projekt i wyciągają wnioski, które mogą być […]

WIĘCEJ

STEP

zobacz: Proces systematycznego testowania i oceny

WIĘCEJ

TEST MATURITY MODEL INTEGRATION

Test Maturity Model integration (TMMi – Zintegrowany Model Dojrzałości Testów) – pięciostopniowa struktura umożliwiająca doskonalenie procesu testowego, zgodna z Zintegrowanym […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE RÓŻNICOWE

Testowanie różnicowe – testowanie, podczas którego dwa lub więcej wariantów modułu lub systemu uruchamianych jest z tymi samymi danymi wejściowymi. […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZWINNE

Testowanie zwinne – metoda testowania stosowana w projektach korzystających z metodologii zwinnych stosująca techniki i metody takie jak programowanie ekstremalne […]

WIĘCEJ

TMMI

zobacz: Test Maturity Model integration

WIĘCEJ

TPG

zobacz: Grupa zajmująca się procesem testowym

WIĘCEJ

TPI NEXT

TPI Next – ciągła (nie schodkowa) struktura doskonalenia z biznesowego punktu widzenia, opisujący kluczowe elementy efektywnego i skutecznego procesu testoweg].

WIĘCEJ