SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ETM

WSTECZ

ARCHITEKT TESTÓW

ujednoznacznienie Architekt testów (strategia) Architekt testów (tworzenie)

WIĘCEJ

ARCHITEKT TESTÓW (STRATEGIA)

inne znaczenia|Architekt testów Architekt testów (strategia) – osoba, która definiuje zalecenia i kierunki strategiczne dla organizacji testów i jej związków […]

WIĘCEJ

ARCHITEKT TESTÓW (TWORZENIE)

inne znaczenia|Architekt testów Architekt testów (tworzenie) – osoba, która definiuje sposób, w jaki testy są tworzone dla danego systemu, łącznie […]

WIĘCEJ

CECHA

Cecha – atrybut modułu lub systemu wyspecyfikowany w dokumentacji wymagań lub wywnioskowany z niej (na przykład: niezawodność, użyteczność, ograniczenia projektowe). […]

WIĘCEJ

DIAGRAM ISHIKAWY

zobacz: diagram przyczynowo–skutkowy

WIĘCEJ

KARTA KONTROLNA

Karta kontrolna – statystyczne narzędzie zarządzania procesem, używane do monitorowania procesu i określania czy jest statystycznie kontrolowany. Pokazuje graficznie wartość […]

WIĘCEJ

KARTA SHEWHARTA

zobacz: Karta kontrolna

WIĘCEJ

METODA OKREŚLANIA CELÓW S.M.A.R.T.

Metoda określania celów S.M.A.R.T. – metoda, według której cele są definiowane bardzo konkretnie, a nie ogólnie. SMART jest akronimem wyprowadzonym […]

WIĘCEJ

MIARA ZBIEŻNOŚCI

Miara zbieżności – miara, która pokazuje postęp w kierunku zdefiniowanego kryterium, np. zbieżność całkowitej liczby wykonanych testów do całkowitej liczby […]

WIĘCEJ

MISJA TESTOWANIA

Misja testowania – cel testowania w organizacji, często dokumentowany jako część polityki testów. Patrz także Polityka testów

WIĘCEJ