SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ETM

WSTECZ

OKREŚLANIE PROFILU PRODUKCYJNEGO

Określanie profilu produkcyjnego – proces definiowania i implementacji profilu produkcyjnego. Patrz także Profil produkcyjny

WIĘCEJ

PLANISTYCZNY POKER

Planistyczny poker – technika szacowania oparta na kompromisie, zwykle używana do oszacowania nakładu pracy lub relatywnej wielkości historyjek użytkownika, wykorzystywana […]

WIĘCEJ

POLITYKA TESTÓW

Polityka testów – dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania organizacji dotyczące testowania.

WIĘCEJ

PROFIL PRODUKCYJNY

Profil produkcyjny – reprezentacja wyróżnionego zbioru zadań wykonywanego przez moduł lub system, prawdopodobnie oparta na zachowaniach użytkownika współdziałającego z modułem […]

WIĘCEJ

PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

Przedział ufności – w zarządzaniu ryzykiem projektowym, okres czasu podczas którego musi zostać podjęte działanie, by skutecznie zredukować wpływ ryzyka.

WIĘCEJ

STRATEGIA TESTÓW

Strategia testów – wysokopoziomowy opis poziomów testów, które mają być wykonane oraz testów w ramach tych poziomów dla organizacji lub […]

WIĘCEJ

TABLICA ROZDZIELCZA

Tablica rozdzielcza – przedstawienie dynamicznych miar wydajności operacyjnej pewnej organizacji lub pewnego działania, przy użyciu metaforycznych metryk takich jak wizualne […]

WIĘCEJ

TEST OSOBOWOŚCI MYERS-BRIGGS

Test osobowości Myers-Briggs (MBTI – akronim od angielskiego Myers-Briggs Type Indicator) – wskaźnik preferencji psychologicznych reprezentujący różne typy osobowości i […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE ANALITYCZNE

Testowanie analityczne – testowanie oparte o systematyczną analizę np. ryzyk produktowych lub wymagań.

WIĘCEJ

TESTOWANIE KONSULTACYJNE

Testowanie konsultacyjne – testowanie prowadzone przy współpracy i pod nadzorem odpowiednich biznesowych ekspertów spoza zespołu testowego (ekspertów technologicznych i/lub ekspertów […]

WIĘCEJ