SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

Kategoria: ETM

WSTECZ

TESTOWANIE METODYCZNE

Testowanie metodyczne – testowanie oparte na standardowym zbiorze testów, np. liście kontrolnej, standardzie jakościowym lub zbiorze ogólnych przypadków testowych.

WIĘCEJ

TESTOWANIE OPARTE NA MODELU

Testowanie oparte na modelu – testowanie oparte na modelu modułu lub systemu podlegającego testom, np. modelu wzrostu niezawodności, modelach użycia […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE PRZECIWREGRESYWNE

Testowanie przeciwregresywne – testowanie wykorzystujące różne techniki, tak by radzić sobie z ryzykiem regresji, np. przez projektowanie testaliów wielokrotnego użycia […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE REAKTYWNE

Testowanie reaktywne – testowanie, które dynamicznie reaguje na testowany system i otrzymane wyniki testowania. W typowym podejściu testowanie reaktywne ma […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZGODNE Z PROCESEM

Testowanie zgodne z procesem – testowanie które postępuje zgodnie ze zbiorem zdefiniowanych procesów, np. zdefiniowanych przez zewnętrzne ciało takie jak […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE ZGODNE ZE STANDARDEM

Testowanie zgodne ze standardem – testowanie, które stosuje się do zbioru wymagań zdefiniowanych w standardzie np. przemysłowym standardzie testowania lub […]

WIĘCEJ

WYTWARZANIE STEROWANE TESTAMI

Wytwarzanie sterowane testami – sposób wytwarzania oprogramowania, w którym przypadki testowe są przygotowywane i często automatyzowane zanim powstanie oprogramowanie, które […]

WIĘCEJ

WYTWARZANIE UKIERUNKOWANE NA CECHY

Wytwarzanie ukierunkowane na cechy – iteracyjny i przyrostowy proces wytwarzania oprogramowania ukierunkowany na punkt oceny funkcjonalności (cechy) przez jej wartość […]

WIĘCEJ